Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » Podpořené evropské projekty » Projekt OPLZZ - ÚSPĚŠNĚ DO PRÁCE! » Články » Dvouletý projekt vzdělávání žen Úspěšně do práce! končí k 31. srpnu 2011

Dvouletý projekt vzdělávání žen Úspěšně do práce! končí k 31. srpnu 2011

Projekt Úspěšně do práce!

Dvouletý projekt vzdělávání žen Úspěšně do práce! končí k 31. srpnu 2011. Toto bezplatné vzdělávání bylo určeno maminkám na mateřské a rodičovské dovolené, ženám evidovaných na úřadu práce, případně začínajících s podnikáním. Během těchto kurzů bylo velkou výhodou bezplatné hlídání dětí, které maminky rády využily.

Všem vzdělávacím kurzům předcházely Motivační kurzy. Jednotlivá témata byla velmi přínosná a zajímavá. V průběhu kurzu se maminky naučily komunikaci v rodině, sladit rodinný a pracovní život a uvědomit si vlastní postavení a možnosti. Byly jim zodpovězeny otázky z oblasti rodinného a pracovního práva. V praktické části se naučily správně napsat

Životopis a jak zvládnout přijímací pohovor.

Největší zájem byl o akreditovaný rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače. V rámci projektu se uskutečnilo 5 těchto rekvalifikačních kurzů, které proběhly ve spolupráci

s lektory ze 3.ZŠ Slaný v počítačové učebně školy. Tento kurz úspěšně absolvovalo 75 žen.

Druhým akreditovaným rekvalifikačním kurzem, o který byl velký zájem, byl kurz Účetnictví s využitím výpočetní techniky. Tento kurz byl určen pro 10 maminek na mateřské dovolené a

uskutečnil se v prostorách Rodinného centra v Tomanově ulici ve Slaném.

Po úspěšném absolvování rekvalifikačních kurzů byla absolventkám předána osvědčení o

rekvalifikaci, která jsou platná po celé České republice.

Do dalšího odborného vzdělávání patřily kurzy  Základy účetnictví a administrativy v rozsahu

20 hodin, které proběhly v dubnu 2010 a v květnu 2011 v Rodinném centru.

Maminkám byla dále  nabídnuta možnost vybrat si individuální kurz, který jim pomohl zvýšit

jejich uplatnění na trhu práce. I této nabídky se zájmem využily ke získání a rozšíření svých znalostí.

Dle ohlasů všech zúčastněných žen je projekt vzdělávání hodnocen velice kladně. Maminky, které se kurzů zúčastnily, si chválily obsah kurzů, vstřícný přístup lektorů a v neposlední řadě možnost bezplatného hlídání dětí.

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě