Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kurzy vzdělávání

Kurzy vzdělávání - nové možnosti pro ženy

 

V rámci projektu Úspěšně do práce! se od ledna 2010 otevřely již 3 kurzy vzdělávání pro ženy.

Kurz Základy obsluhy PC, ukončený 9.3.2010, absolvovalo 15 žen, které úspěspěšně složily závěrečnou zkoušku a získaly certifikát MŠMT o rekvalifikaci.

Další dva kurzy - Základy obsluhy PC a Základy účetnictví a administrativy, probíhají již nyní na 3.ZŠ a v Mateřském centru Slaný. Celkem se jich účastní 27 žen, z nichž převažují maminky na mateřské dovolené. Tyto maminky využívají zdarma hlídání dětí v době konání kurzů v hlídacím koutku v Mateřském centru i na 3.ZŠ.

Současně byly nabídnuty ženám na MD individuální kurzy, do kterých se již zapojilo 15 maminek. Nejvíce jsou využívány kurzy angličtiny, sociálních služeb, pohybové aktivity pro děti, ale i kurzy znakové řeči, pedikúry...

Nedílnou součástí těchto vzdělávacích kurzů je Motivační kurz. Všechny ženy, které se ho zúčastnily, si chválily přístup lektorů a byly překvapeny, kolik nových informací jim bylo sděleno. Během těchto kurzů si uvědomily svoji pozici v rodině i na pracovním trhu a jsou připraveny aktivně se zapojit do pracovního procesu.

Další vzdělávací kurzy budou otevřeny na podzim 2010 a na jaře v příštím roce.

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě