Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Projekt Úspěšně do práce! stále běží

Projekt Úspěšně do práce! stále běží….

Nabídka vzdělávání v rámci projektu  Úspěšně do práce! běží již od ledna 2010. Do března 2011 využilo toto bezplatné vzdělávání, včetně hlídání dětí, více než 100 žen. V převážné části  jsou kurzy určeny pro maminky na mateřské dovolené, ale kurzů Základy obsluhy PC se zúčastnily i ženy, které jsou evidovány na úřadu práce.

Největší zájem je o rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače. Zatím byly ukončeny 3 kurzy, které úspěšně absolvovalo 44 žen. V současné době je v běhu 4. kurz, který je plně obsazen 15 maminkami. V průběhu března se otvírá poslední, 5. kurz, o který je opět  velký zájem a je zcela naplněný.

Od listopadu je v běhu rekvalifikační kurz Účetnictví s využitím PC. Tohoto kurzu se účastní 10 maminek na mateřské dovolené a bude ukončen v červnu. I o tento kurz byl velký zájem, vzhledem k tomu, že po jeho úspěšném zakončení obdrží maminky osvědčení o rekvalifikaci, které je platné po celé České republice.

Zájemkyním o účetnictví jsme nabídli kurz Základy účetnictví a administrativy. Tento kurz v loňském roce ukončilo 11 maminek. Další kurz Základů účetnictví a administrativy se uskuteční v květnu 2011, na který je možné se přihlásit již nyní. V současné době je i tento kurz z poloviny naplněn.

Maminkám byla nabídnuta možnost vybrat si individuální kurz, který by jim pomohl zvýšit uplatnění na trhu práce. Této nabídky využilo 21 maminek a 13 jich už individuální kurz ukončilo.

Všem vzdělávacím kurzům předchází Motivační kurz. Nabídka jednotlivých témat je velice lákavá a zajímavá. V průběhu kurzu se maminky naučí komunikaci v rodině, sladit rodinný a pracovní život, rozšíří si vlastní možnosti. Jsou jim zodpovězeny otázky z oblasti rodinného a pracovního práva. V praktické části se naučí jak správně napsat životopis a jak zvládnout přijímací pohovor.

Všechny kurzy jsou velmi kladně hodnoceny. Přístup lektorů jednotlivých kurzů je k maminkám velmi vstřícný a jsou ochotni jim pomoci s jejich problémy.

Projekt Úspěšně do práce končí v srpnu 2011, ale již nyní se dá říct, že splnil očekávání všech maminek, které se do něj zapojily.

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě