Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » Podpořené evropské projekty » Projekt OPLZZ - ÚSPĚŠNĚ DO PRÁCE! » Články » Vzdělávání žen v rámci projektu Úspěšně do práce!

Vzdělávání žen v rámci projektu Úspěšně do práce!

Vzdělávací kurzy ukončilo již 50 žen

První dva rekvalifikační kurzy Základy obsluhy PC absolvovalo 30 žen, které úspěšně složily závěrečnou zkoušku a získaly Certifikát MŠMT o rekvalifikaci. V rámci projektu budou otevřeny tyto kurzy ještě 3x. Podzimní termín, 20.9.2010, je již částečně obsazen, další kurzy PC budou otevřeny v lednu a v únoru 2011.

Začátkem června byl také ukončen kurz Základy účetnictví a administrativy, kterého se zúčastnilo 11 maminek. Na závěr kurzu obdržely Osvědčení o absolvování kurzu. Na jaře 2011 bude otevřen tento kurz opět a již nyní mají maminky zájem zúčastnit se.

Ženám na MD, které si vybraly z nabídky individuálních kurzů, a které předaly potvrzení o absolvování kurzu, byl vyplacen příspěvek na hlídání dětí. Do individuálních kurzů se zapojilo 15 maminek, z nichž 9 kurzy ukončilo v červnu. Další zájemkyně se mohou zapojit během celého projektu, do 31.8.2011.

Nedílnou součástí vzdělávacích kurzů je Motivační kurz, který průběžně probíhá od podzimu 2010 do jara 2011. Tento kurz pomáhá ženám zvýšit sebevědomí, motivuje k dalšímu vzdělávání  a připraví je na hledání zaměstnání.

Dle ohlasů je projekt vzdělávání žen hodnocen velice kladně. Maminky, které se kurzů již zúčastnily, si chválí obsah kurzů, přístup lektorů a možnost hlídání dětí.

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě