Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Po rozvolnění vládních opatření, týkajících se koronavirové pandemie, spouštíme naplno novou sociální službu ODLEHČOVACÍ SLUŽBU pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením. Služba je přednostně poskytována dětem s poruchou autistického spektra a nervosvalovým onemocněním s dg. spinální muskulární atrofie (SMA) a Duchennova muskulární dystrofie (DMD), ve věku od 3 do 15 let.

Odlehčovací služby jsou uživatelům poskytovány formou ambulantní v Domě rodin ve Smečně nebo formou terénní. Terénní odlehčovací služba je poskytnuta uživateli v jeho domácím prostředí. 

Služba je provozována od pondělí do pátku v čase od 8 do 16 hodin. Cena služby je v pracovní dny - 120 Kč/hod., ve dnech pracovního klidu - 130 Kč/hod.

V Domě rodin ve Smečně můžete využít i nabídku ubytování pro celou Vaši rodinu včetně stravy a užít si vlastní relaxaci, zatímco se postaráme o Vaše dítě se zdravotním postižením.

Rodiče dětí s autismem mohou požádat o finanční příspěvek 5000 Kč na pobyt včetně pečování našeho partnera nadaci AutTalk .

Více na https://auttalk.cz/cs/hledam-pomoc/financni/

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund