Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » SMA / DMD » Alternativní ovládání PC

Informace o možnostech ovládání počítače, kdy ruce neslouží... 
Jaké jsou možnosti ovládání domácích spotřebičů ústy, dotekem rukou, nohou nebo hlavou, popřípadě jinými částmi těla, např. jazykem, hlasem, apod. Takže ovládat světlo, klimatizaci, televizi, žaluzie v poloze vsedě nebo vleže bude snadné! Neváhejte kontaktovat odborníky!


http://czech.mouthmouse.eu/ - ústní myš leták (dokument Adobe PDF)leták


 http://spektra.eu/cs   -  moderní kompenzační pomůcky pro klienty s tělesným, zrakovým, sluchovým či kombinovaným postižením.


Pomůcky pomůže uhradit úřad práce!    např. Speciální komponenty osobního počítače (např. uzpůsobená klávesnice, myš, speciální programové vybavení)

Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek

začíná vyplněním žádosti:  https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=OZPPnZP140101572&SSID=B61raOIlkWdMBLAEGQ6gSmXgE5ivvn9G

Se zdůvodněním nákupu pomůcky rádi pomohou zaměstnanci výše zmíněných firem.

Od 1. 1. 2012 mají osoby „s anatomickou nebo funkční ztrátou jedné končetiny nebo s těžkou funkční poruchou pohyblivosti“ nárok na příspěvek na nákup zvláštní pomůcky od Úřadu práce (zákon č. 329/2011 Sb.). Žádat o příspěvek lze na speciální komponenty osobního počítače (např. uzpůsobená klávesnice, myš, speciální programové vybavení). Příspěvek je za podmínek uvedených v zákoně nárokový, poskytuje se na pomůcku v základním provedení, které vzhledem ke zdravotnímu stavu plně vyhovuje.

Výše příspěvku

Standardní spoluúčast je 10% (výše příspěvku 90%). Součet příspěvků za posledních 5 let nesmí přesáhnout 800 tisíc Kč. Při nákupu pomůcky do 24 tisíc Kč se posuzují příjmy žadatele.

Postup při podání žádosti

 • V centru pro předvádění pomůcek si vyzkoušíte a vyberete vhodnou pomůcku.
 • Na krajské pobočce Úřadu práce v místě trvalého bydliště podáte žádost o poskytnutí příspěvku na zakoupení zvláštní pomůcky.
 • K žádosti doložíte osobní údaje, druh pomůcky a doklad o její ceně (doklad na vyžádání zašleme), výši příjmu osob žijících ve společné domácnosti za předcházející čtvrtletí (pokud je cena požadované pomůcky nižší než 24 000 Kč nebo žádáte o snížení spoluúčasti). 

Průběh řízení

Celé řízení od podání žádosti do získání příspěvku trvá zpravidla 3 až 6 měsíců (záleží na konkrétním úřadu) a má následující průběh.

 • Podání žádosti na Úřadu práce.
 • Úřad práce má lhůtu 30 dní, aby rozhodl. Obvykle je k rozhodnutí zapotřebí vyjádření posudkového lékaře, které řízení prodlužuje. Proto většinou Úřad práce ve chvíli, kdy žádá posudkového lékaře o zprávu, zasílá informaci o pozastavení řízení.
 • Posudkový lékař si obvykle žadatele nezve na lékařskou prohlídku, pouze si vyžádá od obvodního lékaře zprávu o zdravotním stavu.
 • Je důležité, aby obvodní lékař byl o zdravotním stavu žadatele informován od specialisty, protože obvodní lékař je hlavním partnerem pro komunikaci s posudkovým lékařem. Na případnou lékařskou zprávu od specialisty podanou zároveň s žádostí se obvykle nebere zřetel.
 • Posudkový lékař předá svou zprávu zpět Úřadu práce.
 • Úřad práce informuje žadatele o obnovení řízení.
 • Úřad práce zašle informaci, že se seznámil s podklady pro rozhodnutí.
 • Úřad práce vydá rozhodnutí, proti němuž se lze do 15 dní odvolat.
 • Po nabytí právní moci rozhodní Úřad práce poskytne příspěvek na zvláštní pomůcku.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund