archiv článků komplet

 

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » archiv článků komplet

Archiv článků

Raná péče - zde
Náhradní rodinná péče - zde
Spinální muskulární atrofie - zde
Mateřské centrum Rybička - zde

Od 1.1.2015 Vám nabízíme možnost  sdílet s námi formou dlouhodobého pronájmu celou budovu Rodinného centra ve Smečně ( dříve Domu rodin).

Dům prošel před 3 lety, díky přiznané investiční dotaci z evropských zdrojů, generální rekonstrukcí s rozšířením  ubytovacích kapacit a vestavbou výtahu, čímž se stal plně bezbariérovým. Dům má nezaměnitelný genius loci, daný jeho historií. Umístěn je v klidné lokalitě malého městečka Smečna, vzdáleného jen 30 km od Prahy.

Milí rodiče a děti,

dovolte mi Vás včas informovat, že se 6.4.2014 od 14.30 hod. bude na náměstí ve Slaném pořádat akce zaměřená na podporu rodinného života a zdravého životního stylu – „REKORD PRO ZDRAVÍ“  ( s krycím názvem KOČÁRKYÁDA) .

Přijměte pozvání na přednášku k tématu Center léčby vzácných onemocnění a problematiky SMA - kvality života dětí a adolescentů s progresívním a nevyléčitelným onemocněním spinální svalové atrofie.  Úterý 25.2.2014 v 17 hod v Mendelově muzeu v Brně za účasti primářky MUDr. Renaty Gaillyové z FN Brno - oddělení lékařské genetiky a Mgr. Heleny Kočové - koordinátorky projektu Podpora rodin s onemocněním SMA v ČR.

 

Výstava velkoformátových fotografií o dětech s diagnózou SMA je k vidění do konce dubna 2014 zavítáte-li na kampus MU...více zde
Ve fotogalerii si můžete prohlédnout snímky Petra Macháčka z koncertu ve Svatém Václavu v Ostravě 30.11.2013. Za poskytnutí nádherných fotografií děkujeme.

V sobotu 30.11.2013 v podvečer se rozezněl Gospel v Brně, v Ostravě, v Plzni a v Praze s cílem podpořit aktivity Kolpingovy rodiny Smečno směrem k rodinám s dětmi s onemocněním spinální muskulární atrofie (SMA).

Úspěch odborného semináře Možnosti multidisciplinární péče o děti se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem na SMA

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě