archiv článků komplet

 

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » archiv článků komplet

Archiv článků

Raná péče - zde
Náhradní rodinná péče - zde
Spinální muskulární atrofie - zde
Mateřské centrum Rybička - zde

Lidské,milé a profesionální chování nám bylo velkou nadějí, že tyto naše aktivity mají smysl. V tuto chvíli jsme v kontaktu s 90 rodinami z celé ČR. Dotaci na účast 28 osob předčila účast 120 účastníků z řad lékařských, sociálních, pedagogických a pomáhajících profesí a taktéž studentů Lékařské fakulty a Pedagogické fakulty, kteří se jako dobrovolníci zapojují v rodinách v rámci domácí péče.

Výtah posledních zpráv o léčbě SMA. Z webu www.fsma.org zpracovala paní Lenka Mikešová.
VOLME DOBRO  – projekt TOP 09 přispěje neziskovkám.
Vysvětlení ke změně finančních podmínek ke spuštění provozu soukromé školky v Tomanově ul

S Fakultní nemocnicí Brno naše organizace dlouhodobě spolupracuje. Zpětná vazba jakou jsme dostali od Doc. MUDr. Martina  Repka, Ph.D nás všechny velice těší a je velkým povzbuzením v našich činnostech. Dopis od pana docenta Repka si můžete přečíst zde (dokument Adobe PDF)zde

Seminář o problematice multidisciplinární péče o nemocné s SMA proběhne v Sanatoriích Klimkovice  dne 22.10.2013 od 9:00 hod

Od 21.10.2013 budou na Lázeňské kolonádě v Sanatoriích Klímkovice vystaveny fotografie dětí s onemocněním SMA (míšní svalová atrofie).

Druhý víkend v září proběhl psycho-rehabilitační pobyt rodin s dětmi s SMA v Rodinném centru Smečno.
Na tábor ve Smečně se Vojta každoročně těší, ale je to nic proti tomu, jak se na něj těším já!!!! Kdo nezažil 24 hodinovou zodpovědnost za někoho,!!! nepochopí. Našim dětem poskytuje týdenní tábor pocit "normálnosti"a samostatnosti a nám rodičům pocit blažené volnosti !! bez výčitek!! A to je k nezaplacení!!!! Díky, Jitka

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě