archiv článků komplet

 

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » archiv článků komplet

Archiv článků

Raná péče - zde
Náhradní rodinná péče - zde
Spinální muskulární atrofie - zde
Mateřské centrum Rybička - zde

Psycho-rehabilitační pobyty pro rodiny s dětmi s SMA

V roce 2012 proběhly tři  psycho-rehabilitační pobyty pro rodiny s dětmi s onemocněním SMA v Rodinném centru Smečno: v měsíci květnu, srpnu, říjnu.

Křest kalendáře s posláním & dražba velkoformátových fotografií Jakuba Ludvíka ve prospěch dětem nemocným SMA a jejich rodinám, přinesl podporu ve výši 435.000,-

Projekt Mad Challenge

RODINNÉ CENTRUM SMEČNO  ZVE ŠIROKOU VEŘEJNOST NA VÍKEND „PETRKLÍČ“

Na základě mnoha podnětů byla navržena novela zákona o dávkách osobám se zdravotním postižením č. 329/2011 Sb., který je účinný od 1. 1. 2012.

Novela je pozitivního rázu, reaguje na nespravedlivý přístup k osobám se zdravotním postižením, které dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., v minulosti žádaly o příspěvek na zakoupení motorového vozidla a k datu 31. 12. 2011 jim ještě neuplynula pětiletá lhůta pro opětovné poskytnutí příspěvku.

Výše zmíněná novela upravuje přechodná ustanovení tak, aby tyto osoby mohly žádat o nový příspěvek na zvláštní pomůcku na zakoupení motorového vozidla (dle nové legislativy) poprvé po 1. 1. 2012 již po uplynutí pětileté lhůty od poskytnutí předchozího příspěvku.

Termíny víkendových psychorehabilitačních pobytů pro rok 2012 a předběžný program si můžete prohlédnout - zde
Letní tábor pro děti se SMA proběhne 17. – 24. 8. 2012 v Rodinném centru Smečno - více

Rádi bychom vás pozvali na výstavu fotografií  o onemocnění SMA v Poslanecké sněmovně ČR , která bude probíhat ve dnech 2.4. - 15.4.2012. Vernisáž proběhne 2.4.2012, čas bude upřesněn. Bližšší info 775 558 252

 

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě