archiv článků komplet

 

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » archiv článků komplet

Archiv článků

Raná péče - zde
Náhradní rodinná péče - zde
Spinální muskulární atrofie - zde
Mateřské centrum Rybička - zde

 

 

Právo spolupráce

 

Začátkem května jsem navštívil kongres Asociace manželských a rodinných poradců, kde mě velmi zaujala přednáška JUDr Vaňkové, členky Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení sdružující tři desítky právníků aplikujících v praxi principy „Práva spolupráce (collaborative law)“, což je v podstatě moderní, ve světě se rozvíjející způsob mimosoudního řešení sporů......

Jak probíhal celostátní seminář Somatopedické společnosti si můžete přečíst
v krátkém shrnutí Mgr. Dagmary Světlíkové

Dne 5.11.předávala Nadace O2  ocenění Dobrovolník roku 2010.

Zveme vás na CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ  Somatopedické společnosti, o.s.

Nový projekt Konta BARIÉRY a Poštovní spořitelny by měl pomoci studentům a absolventům se zdravotním postižením nastartovat profesní kariéru prostřednictvím praxe získané u některé z vhodných firem vzhledem k jejich vy/studovanému oboru. Je určen pro studenty se zdravotním postižením, kteří jsou studenty posledního ročníku středních škol, studenty vysokých škol ve všech ročnících nebo absolventy středních a vysokých škol (nejdéle 3 roky po ukončení studií). Uzávěrka přihlášek je 1. listopadu.
 

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě