archiv článků komplet

 

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » archiv článků komplet

Archiv článků

Raná péče - zde
Náhradní rodinná péče - zde
Spinální muskulární atrofie - zde
Mateřské centrum Rybička - zde

V roce 2007 byla přijata nová právní úprava týkající se příspěvku na péči. Od tohoto roku stížností k ochránci...

Časopis Ligy vozíčkářů vyjde letos pětkrát, nově je i na internetu. Jak jej získat zdarma, či na předplatné?

Zajímavý článek převzatý ze stránky slovenského sdružení Návrat, které se zabývá náhradní rodinnou péči.

Klub Kafíčko

Vás srdečně zve na setkání budoucích rodičů-osvojitelů/pěstounů

  

7 magických let:

citové vztahy u osvojených dětí

 

 

Kdy: sobota 24. dubna 2010, od 14 do 17 hod.

Kde: Rodinné centrum, Tomanova 1671, Slaný

 

Prosíme Vás o potvrzení účasti do 10. dubna 2010

martina.vancakova@dumrodin.cz nebo tel. 777 558 600

 

Pro bližší informace prosím kontaktujte Mgr. Martinu Vančákovou

Sledujte krok za krokem cestu k přijetí dítěte s handicapem s pomocí nové publikace Ivany Fitznerové

Nabízíme prvotní informace všem, kteří začínají uvažovat o osvojení či pěstounské péči. Poradenství je bezplatné a může být poskytnuto též anonymně.

Poradenství poskytujeme také příbuzným a přátelům rodin s přijatými dětmi či o náhradní rodinné péči uvažujících.

Novinky v oblasti výzkumu
V úterý 16.2.2010 proběhla v mateřské škole ve Smečně beseda na téma „Školní zralost“.
První den ve škole  obvykle provází slavnostní atmosféra a všichni na něj dlouho vzpomínají. Pokud chceme, aby naše dítě mělo pěkné vzpomínky nejen na první den...

Osvojitelé (neboli adoptivní rodiče) přijímají dítě za své ve všech aspektech a mají k němu stejná práva a povinnosti jako k dítěti, které by se jim narodilo. Jeho původní rodiče již do výchovy nemohou nijak vstupovat a k dítěti ztrácejí veškerá práva a povinnosti. Pro opuštěné dítě je tato forma náhradní péče po právní stránce nejvýhodnější, protože získává stejné právní postavení jako biologické (vlastní) dítě osvojitele. Může tedy například dědit, všichni příbuzní osvojitelské rodiny jsou i jeho příbuznými atd.

Děkujeme za podporu firmě

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě