archiv článků komplet

 

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » archiv článků komplet

Archiv článků

Raná péče - zde
Náhradní rodinná péče - zde
Spinální muskulární atrofie - zde
Mateřské centrum Rybička - zde

Novinky v oblasti výzkumu
V úterý 16.2.2010 proběhla v mateřské škole ve Smečně beseda na téma „Školní zralost“.
První den ve škole  obvykle provází slavnostní atmosféra a všichni na něj dlouho vzpomínají. Pokud chceme, aby naše dítě mělo pěkné vzpomínky nejen na první den...

Osvojitelé (neboli adoptivní rodiče) přijímají dítě za své ve všech aspektech a mají k němu stejná práva a povinnosti jako k dítěti, které by se jim narodilo. Jeho původní rodiče již do výchovy nemohou nijak vstupovat a k dítěti ztrácejí veškerá práva a povinnosti. Pro opuštěné dítě je tato forma náhradní péče po právní stránce nejvýhodnější, protože získává stejné právní postavení jako biologické (vlastní) dítě osvojitele. Může tedy například dědit, všichni příbuzní osvojitelské rodiny jsou i jeho příbuznými atd.

Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech, k výkonu mimořádných záležitostí žádá souhlas zákonného zástupce (rodiče dítěte). Pěstoun nemá vyživovací povinnost k dítěti, pobírá příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměnu pěstouna. Pěstouny mohou být ustanoveni i manželé.

Osvojitelským a pěstounským rodinám nabízíme také jednorázové zábavné aktivity jako společná návštěva ZOO, výlety, návštěvy kina a podobně dle aktuální nabídky.

Mnoho otazníků a nejistot se v hlavě honí zejména těm, kteří o přijetí dítěte teprve uvažují. Kurz Přípravy budoucích osvojitelů/pěstounů, kterým projdou všichni žadatelé o osvojení nebo pěstounskou péči, na mnohé otázky sice odpoví, ale další spolehlivě vyvolá.

Zatímco si dospělí povídají, děti si mohou hrát v plně vybavené herně MC Rybička a mají tak své rodiče na dosah, kdyby se jim snad zastesklo. V rámci klubu připravujeme také zábavné akce pro celou rodinu a pobyty s programem v Domě rodin Smečno.

Absolvování kurzu Příprava osob vhodných stát se osvojiteli / pěstouny je ze zákona nedílnou součástí procesu zprostředkování náhradní rodinné péče.  

 

Poručník má práva a povinnosti srovnatelné s právy a povinnostmi rodičů, nemá však k dítěti vyživovací povinnost. Poručník plní roli zákonného zástupce dítěte, ale jeho rozhodnutí v podstatné věci týkající se dítěte vyžaduje schválení soudu. Pokud poručník o dítě osobně pečuje, má nárok na stejné hmotné zabezpečení jako pěstoun. Poručníky nezletilého mohou být ustanoveni i manželé.

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě