archiv článků komplet

 

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » archiv článků komplet

Archiv článků

Raná péče - zde
Náhradní rodinná péče - zde
Spinální muskulární atrofie - zde
Mateřské centrum Rybička - zde

Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech, k výkonu mimořádných záležitostí žádá souhlas zákonného zástupce (rodiče dítěte). Pěstoun nemá vyživovací povinnost k dítěti, pobírá příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměnu pěstouna. Pěstouny mohou být ustanoveni i manželé.

Osvojitelským a pěstounským rodinám nabízíme také jednorázové zábavné aktivity jako společná návštěva ZOO, výlety, návštěvy kina a podobně dle aktuální nabídky.

Mnoho otazníků a nejistot se v hlavě honí zejména těm, kteří o přijetí dítěte teprve uvažují. Kurz Přípravy budoucích osvojitelů/pěstounů, kterým projdou všichni žadatelé o osvojení nebo pěstounskou péči, na mnohé otázky sice odpoví, ale další spolehlivě vyvolá.

Zatímco si dospělí povídají, děti si mohou hrát v plně vybavené herně MC Rybička a mají tak své rodiče na dosah, kdyby se jim snad zastesklo. V rámci klubu připravujeme také zábavné akce pro celou rodinu a pobyty s programem v Domě rodin Smečno.

Absolvování kurzu Příprava osob vhodných stát se osvojiteli / pěstouny je ze zákona nedílnou součástí procesu zprostředkování náhradní rodinné péče.  

 

Poručník má práva a povinnosti srovnatelné s právy a povinnostmi rodičů, nemá však k dítěti vyživovací povinnost. Poručník plní roli zákonného zástupce dítěte, ale jeho rozhodnutí v podstatné věci týkající se dítěte vyžaduje schválení soudu. Pokud poručník o dítě osobně pečuje, má nárok na stejné hmotné zabezpečení jako pěstoun. Poručníky nezletilého mohou být ustanoveni i manželé.

Tip na tři zajímavé publikace

o Poradenství pro osoby se zdrav. a soc. znevýhodněním
o Jak dobýt hrad; památky takřka bez bariér 
o Náročné mateřství - být matkou postiženého dítěte

Video z výstavy v Lánech
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vydal ojedinělou publikaci s názvem „Jak komunikovat aneb mám spolužáka se zdravotním postižením“

 

Okamžitou pomoc a radu při úředním jednání. Přípravu před samotným jednáním v podobě informací týkajících se invalidních důchodů, příspěvků a výhod po zdravotně postižené, kompenzačních pomůcek, bariér a aktuální legislativy. Vzory odvolání a žalob ve věci důchodů a příspěvků nabízí Poradna pro život Ligy vozíčkářů v rámci projektu s Ligou proti diskriminaci. Odkaz na stránku Ligy vozíčkářů - zde

Děkujeme za podporu firmě

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě