Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

CENÍK ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Zákonný zástupce uživatele je povinen dle Smlouvy o poskytování služby odlehčovací služby a Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách hradit náklady za poskytování služby. Níže uvedený ceník stanovuje výši úhrady nákladů za odlehčovací službu.

Základní výše úhrady v pracovních dnech

1 hodina služby = 120,- Kč

0,5 hodiny služby = 60,- Kč

Základní výše úhrady ve dnech pracovního klidu 

1 hodina služby = 130,- Kč

0,5 hodiny služby = 65,- Kč

 

Způsob úhrady

Poskytovatel je povinen vystavit uživateli služby (respektive zákonnému zástupci dítěte) vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc a to nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.

Zákonný zástupce je povinen platit úhradu zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc, nejpozději do 20. dne po dni, kdy poskytovatel vystavil zákonnému zástupci měsíční vyúčtování čerpaných služeb.
Zákonný zástupce je povinen platit úhradu převodem na účet poskytovatele 

Číslo účtu: 2200219524/2010

Ceník odlehčovací služby platný od 1. 6. 2020.


 

 

 

 

 

 

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund