Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » Rodinné centrum Slaný » Centrum podpory ohrožených dětí a rodin

Ceník 2019 (dokument Adobe PDF)Ceník 2019

 

Činnost rodinného centra je zaměřená na pomoc rodinám v sociálním ohrožení, v nepříznivé sociální situaci:

Ø  rodiny, kde se vyskytlo domácí násilí (pracujeme i na prevenci domácího násilí)

-          psychická podpora, kdy bude kladen důraz na zlepšování sebehodnocení, komunikace s partnerem a alternativního způsobu řešení konfliktů v domácím soužití, posílení  osobního elánu pro zajištění bezpečnosti oběti i ohrožených dětí

Ø  podporujeme děti s nízkým sociálním statutem, ohrožených zanedbáním či týráním

-          pracujeme především na změnách ve výchovném stylu rodičů, v jejich náhledu na potřeby dítěte, na zlepšování vztahu a komunikace rodiče a dítěte. Pracujeme s rodiči, ale i s dětmi formou skupinových aktivit: arteterapie pro děti, pro rodiče s dítětem, rodičovská skupina, v individuálním poradenství, v telefonickém a internetovém poradenství.

Ø  posilujeme rodičovské kompetence, angažovanost ve výchově i schopnost řešit zátěžové situace

-          podporujeme biologické rodiny  s cílem pozitivně ovlivňovat výchovné postupy a metody rodičů, získat náhled a pochopit chování dítěte v různých etapách jeho vývoje prostřednictvím besed a seminářů s aktivní účastí klientů, v programu rodičovské skupiny a individuálních interakčních činnostech pro rodiče a dítě.

Ø  budoucí matky nebo rodiče v nepříznivé sociální situaci

-          ucelená komplexní příprava klientů na narození dítěte a následnou péči o něj. Aktivita je založena n přímém zapojení klientů do nácviku dovedností, ale i na individuálním poradenství. Předáváme informace týkající se finančního poradenství při narození dítěte, právní ochrany těhotné, přípravy na porod, kojení, nácvik o kojence, poradenství pro těhotnou v sociálním ohrožení, kde je již deklarováno ohrožení dítěte.

Věnujeme se vám: 

-          v  individuálním poradenství

-          využíváním tréninkových aktivit

-          v besedách, kurzech, seminářích

-          v  individuálních interaktivních činností rodič a dítě

-          rodiny budou moci využít také skupinových činností : rodičovská skupina, arteterapie pro děti, arteterapie pro rodiče s dítětem

-          v osvětové činnosti é ujištění rodičů o řešitelnosti jejich aktuálních obtíží a jejich orientace v možných způsobech řešení

Budou se vám věnovat odborníci s dlouhodobými zkušenosti – psychologové, rodinní poradci, speciální pedagogové. Zprostředkujeme vám kontakty na další odborníky a odborná pracoviště adekvátně vaším problémům.

            

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě