Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Úspěch odborného semináře Možnosti multidisciplinární péče o děti se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem na SMA

Lidské,milé a profesionální chování nám bylo velkou nadějí, že tyto naše aktivity mají smysl. V tuto chvíli jsme v kontaktu s 90 rodinami z celé ČR. Dotaci na účast 28 osob předčila účast 120 účastníků z řad lékařských, sociálních, pedagogických a pomáhajících profesí a taktéž studentů Lékařské fakulty a Pedagogické fakulty, kteří se jako dobrovolníci zapojují v rodinách v rámci domácí péče.

Výtah posledních zpráv o léčbě SMA. Z webu www.fsma.org zpracovala paní Lenka Mikešová.
VOLME DOBRO  – projekt TOP 09 přispěje neziskovkám.

S Fakultní nemocnicí Brno naše organizace dlouhodobě spolupracuje. Zpětná vazba jakou jsme dostali od Doc. MUDr. Martina  Repka, Ph.D nás všechny velice těší a je velkým povzbuzením v našich činnostech. Dopis od pana docenta Repka si můžete přečíst zde (dokument Adobe PDF)zde

Seminář o problematice multidisciplinární péče o nemocné s SMA proběhne v Sanatoriích Klimkovice  dne 22.10.2013 od 9:00 hod

Od 21.10.2013 budou na Lázeňské kolonádě v Sanatoriích Klímkovice vystaveny fotografie dětí s onemocněním SMA (míšní svalová atrofie).

Druhý víkend v září proběhl psycho-rehabilitační pobyt rodin s dětmi s SMA v Rodinném centru Smečno.

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě