Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » SMA / DMD » ČLÁNKY » 4.ročník benefičních koncertů SMArt GOSPEL

4.ročník benefičních koncertů SMArt GOSPEL

28.listopadu 2015 se ve čtyřech městech – v Praze, v Plzni, v Ostravě a v Olomouci konal již 4.ročník benefičních gospelových koncertů pro podporu dětí se SMA.

Tyto koncerty organizuje sdružení Gospel Train pod vedením Mgr. Aleny Dobrovolné.

Cílem této nebylo pouze vybrat peníze, ale také seznámit veřejnost s tím, že tato vzácná onemocnění (spinální muskulární atrofie a jiná nervosvalová onemocnění) existují a přiblížit lidem, jak se dětem s takovým onemocněním žije.Díky všem gospelovým souborům za krásná vystoupení.

Celkem lidé věnovali na dobrovolném vstupném 49 714Kč.

Peníze budou použity především na dofinancování asistenčních služeb na pobytových akcích pro rodiny s dětmi se SMA – zejména na týdenním pobytu pro děti bez rodičů, na týdenní pobyt rodin, které pečují o dítě se SMA či dystrofií a na víkendová setkání rodin, která probíhají 3x ročně.

Poděkování patří také firmě INVIRA (www.invira.cz), která věnovala 17letému Danovi z Ostravy  motomed. Tuto pomůcku zdravotní pojišťovny nehradí, přesto našim klientům velice pomáhá mobilizovat zbytkové síly svalů a udržovat pohyblivost.  I takovou pomoc vítáme a moc děkujeme!

Finanční příspěvky lze posílat i v průběhu roku na č.ú. 2700219491/2010 (Fio). Potvrzení o poskytnutí daru zašleme obratem.

Děkujeme!

Mgr. Markéta Vlčková
koordinátorka projektu "Podpora rodin se SMA a dystrofiemi"
konzultantka domácí péče

mail: marketa.vlckova@dumrodin.cz

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě