Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Euroklíče

Euroklíče i eurozámky se možná rozšíří díky podpoře Ministerstva pro místní rozvoj

Že má zavádění euroklíče a eurozámku v Česku zpoždění, bylo zřejmé už loni na podzim. V následujícím rozhovoru to potvrzuje i Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, která je realizátorem projektu.

Euroklíč měl být k dostání zdarma už loni. Ale nebyl. Zámky ve stovkách veřejných objektů (jde například o čerpací stanice, supermarkety, hotely, restaurace či úřady) měly být osazeny speciální vložkou. Čisté, snadno přístupné a funkční toalety, výtahy či schodišťové plošiny by kromě držitelů průkazu ZTP a ZTP/P využívali i rodiče s malými dětmi. Míst vybavených eurozámkem je však zatím málo.

Na projektu se mají výrazně podílet kraje. V jejich pokladnách však chybějí peníze nejen na euroklíče a speciální zámky, ale i na akutní záležitosti: třeba na opravu komunálních silnic či sociální služby. Nepodařilo se ani zajistit finance z evropských fondů… Václav Krása je přesto optimistou a věří, že pro pomůcky, které jsou nejvíc rozšířeny v Německu, Švýcarsku a Rakousku, bude letošní rok příznivý.

- Euroklíče chtěla Národní rada jako výhradní distributor lidem se zdravotním postižením, nabízet zdarma už loni. To se ale nestalo: pomůcka se zatím dá pouze zakoupit, a to za 357 Kč. Dosud ani nezačala celostátní informační kampaň zaměřená na výhody spojené s užíváním euroklíče. Projekt má evidentní zpoždění. Proč?

Těch důvodů je několik. Především se ukázalo, že evropské fondy nejsou pro takové projekty příliš vhodné. Nepříznivě se projevuje ekonomická krize: jednotlivé kraje nemají dostatek financí, aby pomohly při zavádění euroklíče. Není však pravda, že by neprobíhala informační kampaň. Provádíme ji po jednotlivých krajích v rámci přípravné fáze projektu, kterou jsme již ukončili v Karlovarském, Plzeňském, Středočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

- Zadrhlo se i rozsáhlé instalování eurozámků u veřejných bezbariérových toalet, výtahů a schodišťových plošin, které jste chtěli realizovat ve spolupráci s dalšími subjekty. Například České dráhy přestaly čekat na to, až jim Národní rada eurozámky dodá: začaly je financovat z jiných zdrojů a instalují je nahodile v rámci oprav některých nádraží, například v Mariánských Lázních či Rumburku. Obnovíte s ČD spolupráci na systematickém zavádění eurozámků na železnici, hlavně ve významných stanicích?

Naše spolupráce s Českými drahami neskončila, ale pokračuje. Na konci ledna byly uvedeny do provozu toalety vybavené eurozámkem v 11 stanicích ve středních Čechách: jde například o Benešov, Poděbrady, Příbram, Vlašim či Kladno. Problém je však v tom, že samotná instalace zámků nic neřeší – zároveň musí fungovat distribuce euroklíčů lidem s postižením.

- Samostatnou cestou se vydal Český Krumlov. Město loni v létě zakoupilo asi stovku euroklíčů, které nabízí bezplatně držitelům průkazu ZTP/P, a nechalo také instalovat eurozámky u veřejných toalet. Dle dostupných informací se však k němu žádné jiné město zatím nepřidalo. Jak hodnotíte českokrumlovské počínání?

Český Krumlov nás velmi příjemně překvapil. Mimochodem, nakoupil euroklíče u nás. Byli jsme velmi rádi, že jde příkladem ostatním městům. Kdyby se objevili následovníci, byli bychom asi s tímto projektem mnohem dál.

- Spolupráce s kraji se zatím nerozvíjí dle vašeho záměru. Původně Národní rada oznámila, že ještě v roce 2009 se eurozámky rozšíří hlavně v Karlovarském, Královéhradeckém, Pardubickém, Moravskoslezském, Plzeňském a Zlínském kraji. Opak však byl pravdou a například v Pardubickém kraji přiznal radní pro sociální péči Miloslav Macela to zpoždění zcela veřejně. Sdělil novinářům, že kraj zatím nemůže eurozámky podpořit kvůli nedostatku peněz v krajském rozpočtu. Jaká je situace v ostatních krajích Čech a Moravy?

Karlovarský kraj by měl letos uvolnit milion korun ze svých prostředků na zahájení projektu. Intenzivně jednáme s Plzeňským krajem o možnosti využití evropských fondů, případně o využití prostředků z jeho rozpočtu. Patová situace je zatím v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, kde již byla uzavřena přípravná fáze, ale nejsou finance na samotnou realizaci projektu: byly však přislíbeny na rok 2011. Ve Zlínském kraji a v kraji Vysočina by měly být v nejbližší době zahájeny přípravné práce.

- Nejaktivnější je Středočeský kraj, kde už bylo instalováno kolem 40 eurozámků, převážně ve školách, muzeích a památkových objektech. I první vlakovou stanicí s eurozámkem se předloni v březnu staly středočeské Strančice. Pro města tohoto kraje byl navíc schválen pilotní projekt na nákup a montáž dalších eurozámků a nákup euroklíčů, který je financován z dotačních programů Evropské unie a krajského rozpočtu. Co se tedy bude letos dít ve středních Čechách?

Nyní se tam připravuje výběrové řízení na dodavatele, které musí proběhnout, i když je v Česku pouze jeden licencovaný distributor těchto pomůcek. Následně bude provedena montáž více jak 150 eurozámků a bude distribuováno asi 18 tisíc euroklíčů mezi občany, kteří jsou držiteli průkazek ZTP nebo ZTP/P. Asi dva tisíce euroklíčů budou poskytnuty mateřským centrům. Projekt bude ve středních Čechách dokončen ještě letos.

- Proč se nedaří sehnat na projekt peníze od EU i pro ostatní kraje?

Jde o poněkud složitou záležitost. Většina krajů už má představu, jak peníze z evropských fondů využít, a nové aktivity se už moc nedají prosadit. Prioritní tematické oblasti jsou bohužel zvoleny tak, že záměry jako projekt Euroklíč mají těžkou pozici. Jinak řečeno: Jednotlivé operační programy jsou většinou nastaveny na přímou podporu lidí se zdravotním postižením, tedy vzdělávání, zajišťování zaměstnání a podobně. Projekty „nepřímé“ podpory osob s postižením, zaměřené třeba na odstraňování bariér či zpřístupňování prostředí, se tak dají těžko uplatnit. Jako by nikdo nechápal, že zpřístupněním prostředí se zároveň zlepšuje možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením, přístup ke studiu atd.

- V Ústeckém kraji zastupitelé euroklíč odmítají. Proč?

Vedení kraje odmítlo projekt z ekonomických důvodů. Argumentovalo především tím, že mají jiné priority a nejsou přesvědčeni, že euroklíč je tak důležitý z hlediska potřeb osob se zdravotním postižením.

- Předloni Národní rada ve spolupráci s Vládním výborem pro zdravotně postižené občany usilovala o novelu vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Z novely by vznikla povinnost instalovat eurozámky do nových i rekonstruovaných veřejných budov. Proč se tento záměr nepovedlo prosadit?

Ministerstvo pro místní rozvoj nechtělo do vyhlášky zapracovat konkrétní pomůcku se zdůvodněním, že po čase může být překonána a že v legislativních předpisech se takové konkrétní věci obvykle nestanovují. Z hlediska legislativních pravidel je jeho argumentace správná.

- Výhrady lze mít k oficiálním internetovým stránkám www.eurokeycz.com. Informace na nich jsou zastaralé, obecné přísliby a vychvalování politiků či známých osobností výrazně převažují nad tiskovými zprávami o aktuálním dění kolem euroklíčů a eurozámků. A vysvětlení, proč má zavádění euroklíče a eurozámku v Česku zpoždění, na zmíněných webovkách člověk hledá marně. Kdy to Národní rada napraví?

Publicitu spojenou s projektem má na starosti pan Pavel Hříbek. Je pravda, že zmíněné stránky by měly být častěji aktualizovány. Věřím, že v brzké době dojde k nápravě.

- Euroklíče chcete také bezplatně zapůjčovat rodičům dětí do tří let, seniorům a lidem krátkodobě zdravotně indisponovaným. Jakým způsobem to zajistíte?

Rodinám s dětmi do tří let budou euroklíče poskytovat mateřská centra. Senior si bude moci pomůcku zapůjčit přímo na místě, kde bude toaleta, výtah či plošina s eurozámkem: například v recepci hotelu či u podatelny informací v supermarketu.

- Není pochyb o tom, že projekt je rozsáhlý a organizačně i finančně velmi náročný. Například v Pardubickém kraji by o přidělení euroklíče mohlo požádat kolem 12 tisíc zdravotně postižených lidí; celostátně jde asi o 350 tisíc držitelů průkazu ZTP či ZTP/P. Troufnete si odhadnout, zda se Národní radě letos podaří zahájit bezplatné poskytování euroklíče lidem s těžkým postižením ve všech krajích a intenzivní zavádění eurozámků ve veřejných objektech?

Od konce loňského roku intenzivně jednáme s Rostislavem Vondruškou, ministrem pro místní rozvoj ČR. Ministerstvo je nakloněno myšlence vytvořit celostátní projekt na zavedení euroklíče. Má k dispozici zvláštní dotační fond určený pro města. Pokud to dobře dopadne, mohou být eurozámky a euroklíče distribuovány nikoli v krajích, ale ve městech.

Zájem o tyto pomůcky má i Polsko, kde existuje rehabilitační fond osob se zdravotním postižením, z něhož lze jejich zavádění financovat. V nejbližší době se euroklíč zřejmě objeví ve Slezském vojvodství. Příznivě se vyvíjí i situace na Slovensku, kde budeme jednat ve druhé polovině února.

(mp)

Pozn. red.: Aktuální informace o euroklíči sdělí Michaela Kubíčková, asistentka předsedy NRZP, na telefonu 266 753 421 a e-mailové adrese m.kubickova@nrzp.cz.

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě