Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » SMA / DMD » Články » Jsou pečující osoby pro naši legislativu neviditelné? Co dělat, aby tomu tak nebylo?

Jsou pečující osoby pro naši legislativu neviditelné? Co dělat, aby tomu tak nebylo?

Tak se jmenovala konference, která se dne 31.3.2016 konala pod záštitou 1.místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Jermanové a Mgr. J. Hanzlíkové, náměstkyně ministryně MPSV.

Prezentaci "Postavení pečujících osob v důchodovém systému ČR" si můžete projít ZDE (prezentace MS Powepoint)ZDE

V úvodním slovu zmínila Mgr. Hanzlíková, že péče o osobu blízkou je nejnáročnější funkcí, avšak velmi opomíjenou. Během uplynulých dvou let byly realizovány některé projekty naměřené na podporu kvality života pečujících a nadále se pokračuje v úsilí vytvořit pečujícím osobám podmínky pro poskytování péče. Uvažuje se o zavedení tzv. dlouhodobého ošetřovného, které by mělo zabezpečit pečující osobě příjem v době, kdy se v rodině u někoho zhorší zdravotní stav, aniž by bylo ohroženo jeho pracovní místo. Další snahou je podporovat terénní služby.

Mgr. Krása z NRZP zdůraznil, že základem péče o lidi se zdravotním postižením zůstává péče rodiny, která podle průzkumů poskytuje potřebným zhruba 70% služeb. Z tohoto důvodu bude potřeba o rodiny více pečovat, protože populace stárne, a tím se zvyšuje počet lidí, kteří budou péči vyžadovat.

Dále bylo na programu téma velmi diskutované – výpočet důchodů pro osoby pečující. Přednášela H.Trnková z MPSV. Upozornila, že doba pečování může být při výpočtu důchodu být tzv. dobou vyloučenou, čili nebude snižovat průměr příjmu- a to i v případě, že pečující osoba podniká jako OSVČ- při výpočtu důchodu si může vybrat variantu, která pro ni bude výhodnější.

Ministerstvo zdravotnictví reprezentoval Ing. Michálek. Z jeho prezentace určitě stojí za povšimnutí, že pro pacienty v terminálním stadiu může lékař využít tzv. signální kód (06349) – výmluvy lékařů, „že je péče drahá a že jim to ZP nezaplatí“ nejsou na místě.

Zajímavý a ryze praktický pohled na problematiku pečujících předestřel účastníkům konference docent Michalík z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V názorných grafech upozornil na to, kolik hodin denně musí péči o nemocného pečovatel věnovat při 1.stupni závislosti a při nejtěžším 4.stupni – došel ve svých propočtech z neuvěřitelnému číslu 552hodin měsíčně, přičemž běžný pracovní pracovní úvazek činí měsíčně kolem 170hodin.

Upozornil na skutečnost genderové nevyrovnanosti, neboť 85% pečujících tvoří ženy a také na fakt, že naše společnost není schopna náročnou péči o nemocné v domácím prostředí uznat za plnohodnotnou.

Kéž by se všechny moudré myšlenky podařilo brzy zavést do běžné praxe.

Zpracovala: Mgr. Markéta Vlčková

Nejnovější články


25. srpen 2021
Dopis od rodičů

12. leden 2021
Očkování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund