Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » SMA / DMD » ČLÁNKY » Objednávka publikace Nápadník

Objednávka publikace Nápadník

Nápadník 2010 je sborník rad a informací pro život s postižením. Vydává jej Liga vozíčkářu www.ligavozic.cz .

"Nápadník - sborník informací a rad pro život s postižením" je informační brožurou naplněnou informacemi, které jsou určeny jednak osobám v období těsně po úrazu či nemoci, jejichž důsledkem je úplná nebo částečná ztráta mobility, tak osobám s vrozeným postižením. Liga vozíčkářů chce, prostřednictvím Nápadníka pozitivně podpořit informovanost člověka ve velmi těžkém období života a tím ovlivnit kvalitu jeho života. Na jednom místě a ve srozumitelné formě je možné nalézt souhrn příspěvků, výhod, rad a informací.

Nápadník je distribuován jednotlivým zájemcům, k dispozici je také v rehabilitačních ústavech, několika fakultních nemocnicích a dalších ústavních a zdravotnických zařízeních. Snahou je zachytit v každém vydání publikace aktuální legislativní změny a novinky, nabídnou kontaktní údaje organizací i firem a zajistit tak komplexní sborník všech potřebných informací.

Objednávka publikace Nápadník 2010 - zde (dokument Adobe PDF)zde

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě