Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » SMA / DMD » Články » Projektový den: „Žijí mezi námi“

Projektový den: „Žijí mezi námi“

V rámci projektového dne „Žijí mezi námi“, který organizovali studenti gymnázia Na Zatlance v Praze 5, jsme pro studenty připravili prezentaci, jejíž cílem bylo seznámit je s pojmem „vzácná onemocnění“.

Studenti byli  seznámeni s činností Kolpingovy rodiny Smečno a o tím, jak nervosvalová onemocnění SMA a dystrofie ovlivňují život dětí. Zhlédli krátká videa o tom, jak se žije pacientům s nervosvalovými onemocněními a měli také možnost vyzkoušet si některé pomůcky, které pacientům život usnadňují. Vzhledem k nepříznivému zimnímu období a blížící se chřipkové epidemii bohužel nemohli na besedu osobně přijet naši dva klienti.

Studenti se dozvěděli, jak oni sami mohou pomoci těmto zdravotně znevýhodněným dětem. Byli seznámeni s prací dobrovolníků – tedy asistentů, kteří děti v rodinách navštěvují během roku ve svém volném čase; dále s možností pracovat jako asistent na pobytových akcích, které Kolpingova rodina Smečno pro rodiny s dětmi se SMA již několik let organizuje.

Zmíněny byly rovněž možnosti přímé finanční pomoci. Studenti mají v plánu uskutečnit benefiční akci nebo sbírku ve prospěch dětí se SMA, tak se budeme těšit, že se jim jejich záměr podaří zrealizovat.

Nejnovější články


25. srpen 2021
Dopis od rodičů

12. leden 2021
Očkování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund