Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » SMA / DMD » ČLÁNKY » Projektový den: „Žijí mezi námi“

Projektový den: „Žijí mezi námi“

V rámci projektového dne „Žijí mezi námi“, který organizovali studenti gymnázia Na Zatlance v Praze 5, jsme pro studenty připravili prezentaci, jejíž cílem bylo seznámit je s pojmem „vzácná onemocnění“.

Studenti byli  seznámeni s činností Kolpingovy rodiny Smečno a o tím, jak nervosvalová onemocnění SMA a dystrofie ovlivňují život dětí. Zhlédli krátká videa o tom, jak se žije pacientům s nervosvalovými onemocněními a měli také možnost vyzkoušet si některé pomůcky, které pacientům život usnadňují. Vzhledem k nepříznivému zimnímu období a blížící se chřipkové epidemii bohužel nemohli na besedu osobně přijet naši dva klienti.

Studenti se dozvěděli, jak oni sami mohou pomoci těmto zdravotně znevýhodněným dětem. Byli seznámeni s prací dobrovolníků – tedy asistentů, kteří děti v rodinách navštěvují během roku ve svém volném čase; dále s možností pracovat jako asistent na pobytových akcích, které Kolpingova rodina Smečno pro rodiny s dětmi se SMA již několik let organizuje.

Zmíněny byly rovněž možnosti přímé finanční pomoci. Studenti mají v plánu uskutečnit benefiční akci nebo sbírku ve prospěch dětí se SMA, tak se budeme těšit, že se jim jejich záměr podaří zrealizovat.

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě