Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » SMA / DMD » Články » Seminář pro asistenty k dětem se SMA a dystrofiemi

Seminář pro asistenty k dětem se SMA a dystrofiemi

Dne 27.6.2015 proběhl v rámci projektu Kolpingovy rodiny Smečno „Podpora rodin se SMA a dystrofiemi“  celodenní vzdělávací seminář, který byl zaměřen na přípravu asistentů pro prázdninové pobyty s dětmi se SMA a dystrofiemi v RC Smečno.  Cílem bylo seznámit budoucí asistenty se zvláštnostmi onemocnění spinální muskulární atrofie (SMA), upozornit je na aspekty, jimiž se odlišuje péče o klienty se SMA od skupiny, která je souhrnně často nazývána „tělesně postižení“ nebo „vozíčkáři“. Chtěli jsme asistentům především  nabídnout příležitost vyzkoušet si praktickou manipulaci s klientem s tímto vzácným onemocněním dříve, než bude akce zahájena.

Základními tématy semináře byly zejména zvláštnosti vzácného genetického onemocnění SMA          a jeho dopady na praktický život dětí, zásady poskytování první pomoci u dětí, komunikace s rodinou dítěte s postižením, syndrom vyhoření a vůbec nejdůležitějším blokem semináře byla přednáška     o obsluze a manipulaci s klientem, která probíhala formou workshopu.

Pro tento účel se podařilo zajistit také figuranty z řad pacientů- tedy zástupce od každého ze tří typů onemocnění podle závažnosti. Asistenti měli možnosti vyzkoušet si péči o klienta  s umělou plicní ventilací, polohování, oblékání a také některé úkony z osobní hygieny např. čištění zubů nebo posazování na toaletní mísu. Všechny úkoly asistenti plnili svědomitě a s nadšením.

Díky informacím, které asistenti na semináři získali, bude dětem poskytnuta kvalitnější péče – tzv. „šitá na míru“ a pečující asistenti budou lépe připraveni na nestandardní situace, které mohou nastat při obsluze klienta s těmito druhy onemocnění nastat. Sníží se tím rovněž riziko úrazu z nedbalosti při manipulaci s klientem.

V závěrečné části semináře byli asistentům přiděleni klienti, asistenti vyplnili hodnotící dotazníky      a obdrželi osvědčení o absolvování semináře.

Z hodnotících anonymních dotazníků vyplynulo, že všichni respondenti považují seminář za přínosný. Lektoři byli hodnoceni podle školní stupnice a většina z nich obstála s průměrem 1,0. Asistenti na lektorech oceňovali zejména vstřícnost, komunikativnost a jejich praktické zkušenosti s péčí o děti se SMA.

Všichni se již těší na své nové kamarády a na letní pobyty v RC Smečno, kde si budou moci nabyté dovednosti aplikovat v praxi bez obav, že  „nevědí, co je čeká“.

Nejnovější články


25. srpen 2021
Dopis od rodičů

12. leden 2021
Očkování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund