Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » SMA / DMD » ČLÁNKY » Setkání rodin s dětmi s onemocněním SMA - Dětský program

Setkání rodin s dětmi s onemocněním SMA - Dětský program

V rámci projektu Preventivní a terapeutické programy pro rodiny s dětmi proběhlo plánované „Setkání rodin s dětmi s onemocněním SMA, spinální muskulární atrofie “ v Beskydech v prostorách Rajské boudy v Malenovicích u Frýdlantu nad Ostravicí.

Pro děti jsme připravili program, který byl koncipován nejen pro děti se spinální muskulární atrofií, ale i pro jejich sourozence bez zdravotního postižení.  S jejich pomocí  mohou děti prožít připravené hry. Vytváříme tím vhodné podmínky a příležitosti pro jednotlivce s handicapem, odpovídající jejím potřebám a schopnostem. Do programu jsou také zapojeni dospělí pečovatelé. Tentokráte to byli zdravotní sestry z nemocnice v Ostravě z oddělení ARO. Jejich přítomnost rodiče dětí velmi ocenili, protože v případě nečekaných zdravotních komplikací bude o dítě okamžitě odborně postaráno.

 V programu jsme využili aktivity, které mají formu interakčních her. Podněcují rozvoj sociálních dovedností, posilují sociální kompetence dětí. Záměrně rozvíjejí smysl dětí pro kooperaci, vyžadují spolupráci a aktivní spoluúčast. Děti se učí pomocí zpětnovazebné informace, protože na každé své chování či rozhodnutí dostávají okamžitou odpověď od ostatních. Rozvíjí se tak empatie, děti lépe porozumí sobě i druhým, získávají zkušenosti se sebou samými i s ostatními, cvičí se ve schopnostech potřebných k prosociálnímu jednání, v neposlední řadě i posilují pocit vlastní hodnoty.    

Připravené aktivity a jejich plnění probíhali v terénu. Pracovali jsme ve dvojicích, což umožňuje i dětem s handicapem alespoň touto formou prožít pocit uvolněnosti, uvědomění si pohybu, zároveň posiluje vzájemnou důvěru dětí. Pečovatelé pomáhali dětem, společně tvořili i tam, kde splnění úkolu nebylo v silách samotného dítěte. Děti se vyjadřovaly velmi kladně k takové spolupráci, protože  konečně zažily pocit : „ tohle taky můžu, prožil jsem něco,o čem jsem byl přesvědčen, že je pro mne nemožné..!“  .

Do programu jsme vybrali hry, při kterých se děti snaží vnímat okolní svět všemi smysly, a z toho vycházíme při volbě úkolů či aktivit.

Po ukončení programu si děti vzájemně sdělovaly své pocity ze hry a hodnotily program. Tak jsme dostali zpětnou vazbu nutnou pro přípravu dalších činností pro děti s SMA.
Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě