Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » SMA / DMD » ČLÁNKY » Školení asistentů pro děti se SMA a dystrofiemi

Školení asistentů pro děti se SMA a dystrofiemi

Dne 28.6.2016 se v Praze v rámci projektu Kolpingovy rodiny Smečno „Podpora rodin se SMA a dystrofiemi“ uskutečnil vzdělávací seminář, který byl zaměřen na přípravu asistentů pro pobytové akce s dětmi se SMA a dystrofiemi v RC Smečno.

Cílem semináře bylo seznámit budoucí asistenty se zvláštnostmi onemocnění spinální muskulární atrofie (SMA), upozornit je na aspekty, jimiž se odlišuje péče o klienty se SMA od skupiny, která je souhrnně často nazývána „tělesně postižení“ nebo „vozíčkáři“. Asistenti zde mají příležitost vyzkoušet si praktickou manipulaci s klientem s tímto vzácným onemocněním dříve, než bude akce zahájena.

Asistenti byli seznámeni se zvláštnostmi vzácného genetického onemocnění SMA     a jeho dopady na praktický život dětí, se zásadami poskytování první pomoci u takto nemocných dětí, se zásadami BOZP, byli informováni o způsobu komunikace s rodinou dítěte a dítětem (klientem) samotným. Nejobsáhlejším blokem semináře byl workshop s názvem “Obsluha klienta se SMA “.

Na  figurantech z řad klientů měli budoucí asistenti možnost vyzkoušet si péči o klienta včetně polohování, oblékání a také některé úkony z osobní hygieny např. čištění zubů nebo posazování na toaletní mísu a byli seznámeni s kompenzačními pomůckami, které usnadňují takto nemocným dětem pohyb (typy vozíků, zvedák…)

Díky tomuto semináři budou asistenti lépe připraveni na nestandardní situace, které mohou v praxi při obsluze klienta s těmito vzácnými druhy onemocnění nastat. Jedním z cílů našich seminářů pro asistenty je snížit riziko úrazu z nedbalosti při manipulaci s klientem a zajistit dětem péči, jež bude nejlépe vyhovovat jejich specifickým potřebám.

Na tomto semináři byli jednotliví klienti přiděleni svým asistentům. Děti své požadavky specifikovaly v dopisech, takže rozdělování probíhalo s ohledem na požadavky dětí, které napsaly do svých vizitek. Asistenti mají možnost děti kontaktovat ještě před zahájením akce, aby se vzájemně lépe poznali.

Proškoleno bylo 12 asistentů. Nejvíce oceňovali workshop – možnost vyzkoušet si manipulaci s klientem a prostor pro dotazy.   

Velmi nás těší, že všichni asistenti hodnotili seminář jako přínosný.

Mgr. Markéta Vlčková

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě