Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » SMA / DMD » ČLÁNKY » Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi se svalovou atrofií v Rodinném centru Smečno

Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi se svalovou atrofií v Rodinném centru Smečno

První, letošní víkendová akce pro rodiny se SMA připadla na teplý květnový víkend v termínu 23.-25.5.2014.
Začínali jsme v pátek rodičovskou skupinou, kterou ve své režii měli rodinní poradci Kolpingovy rodiny Smečno PhDr. Kateřina Pešková a Mgr. Pavel Dušánek. Z mého pohledu (PD) se páteční zahajovací část vskutku vydařila. Tím ovšem den radostných setkání nekončil. Vynikající člověk a velký odborník PhDr. Jiřina Prekopová, která měla program následující den přijela již v pátek večer a tak se ještě dlouho sedělo při neformálním sdílení.
Sobotní program byl, jak již výše předesíláme, zahájila Dr. Jiřina Prekopová a ve velmi zajímavém programu pokračovala i po obědě. Několik rodin využilo i nabídku individuálního poradenství, které paní doktorka nabídla. Děti si během programu pro rodiče užívali dopoledního psychorelaxačního cvičení, které vedla PhDr. Daniela Krausová a v odpoledních hodinách se vydaly vstříc dobrodružství, prostřednictvím tématické hry Hledání pokladu. Po celou dobu programu pro rodiče mělo každé dítě svého asistenta a i z tohoto pohledu dopadl dětský blok ku spokojenosti všech zúčastněných. Společně jsme se všichni sešli u bloku Kvalita života, afrikanistky PhDr. Marie Imbrové. Mgr. Michal Varmuža se svou přednáškou Právní minimum zakončil sobotní den. Třešínkou na dortu pak bylo neformální posezení všech účastníků s PhDr. Prekopovou, která mezi námi setrvala až do něděle.
Nedělní, příjemné slunečné ráno jakoby předjímalo skvělý vstup pana Petra Šušora, bubeníka, muzikoterapeuta. Přál bych všem vidět a slyšet kolektivní bubnování skoro třiceti dospělých a dětí.
Individuální masáže pro zájemce zajistila paní Blanka Sýkorová. Do svých domovů jsme odjížděli, spokojení  kolem 15. Hodiny.
Rád bych poděkoval všem účastníkům i realizátorům celého víkendu. Byli jste všichni báječní.
Pavel Dušánek

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě