Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » SMA / DMD » Články » Zpráva z workshopu na téma „Terapie kmenovými buňkami u pacientů s DMD“

Zpráva z workshopu na téma „Terapie kmenovými buňkami u pacientů s DMD“

Dne 25. února 2016  se naši zástupci zúčastnili workshopu v Praze na téma „Léčba Duchennovy svalové dystrofie pomocí kmenových buněk“.

Přednášejícími byli doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D. a prof. MUDr. Eva Syková, Dr.Sc.

V médiích vystupují rodiče dětí, které absolvovaly terapii kmenovými buňkami, jako kdyby kmenové buňky byly léčbou. Doc.MUDr. Petr Vondráček, PhD. zmínil ve svém projevu  několik důležitých faktů:  

·         Terapie kmenovými buňkami jsou pouze experimentem, nejedná se o klinickou studii.

·         Děti, které prodělaly terapii v Tel Avivu ani nemají jistotu, že jim skutečně kmenové buňky byly podány.

Nejvíce zavádějící je to, že před touto terapií pacienti podstoupili jediné vyšetření- a to pouze krevní testy, které nemají relevantní vypovídající hodnotu, zda terapie skutečně zafungovala, či nikoliv.

Aplikace kmenových buněk u dětských pacientů s DMD prof. Slavinem v Tel Avivu nebyla legální. Ve světě aktuálně probíhá 12 klinických studií, které se týkají užití kmenových buněk u svalových dystrofií. V rámci preklinického výzkumu byla prokázána bezpečnost v aplikaci kmenových buněk, avšak dosud nebyl prokázán jakýkoliv efekt. Podání kmenových buněk mimo klinickou studii je velkým rizikem, neboť není jasné, co je skutečně pacientům aplikováno-  jaké buňky. A  není prokázáno, zda podání je bezpečné, protože zde není žádná kontrola.

Pro mnohé rodiče je ze všeho nejdůležitější informace, že pokud dítě absolvuje terapii kmenovými buňkami, je automaticky vyloučené z dalších klinických studií, které by se v blízké budoucnosti mohly v ČR provádět.

Účastnice workshopu uvedla, že prof. Giulio Cossu z univerzity v Manchesteru testoval kmenové buňky na 50 pacientech s DMD, přičemž u žádného nebyl prokázaný žádný účinek či zlepšení. Prof. Cossu na konferenci v Římě (únor 2016) při rozhovoru uvedl, že tato terapie je nadějí do budoucna,  ale že u této terapie je patrný nejvyšší placebo efekt.  Zdůraznil také, že není možné, aby za tyto experimenty pacienti platili.

Prof. Syková uvedla, že podání kmenových buněk pacientů, by bylo možné pouze
ve standardní klinické studii, pokud by se našlo pracoviště, které by bylo ochotno studii provést a investor, který by studii financoval.

V Praze dne 26.2.2016                              Zapsala: Kateřina Reineltová, DiS 

Nejnovější články


25. srpen 2021
Dopis od rodičů

12. leden 2021
Očkování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund