Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » Kolpingova rodina Smečno » CLANKY HLAVNI » 2007-2017 - Raná péče Kolpingova rodina Smečno slaví 10let.

2007-2017 - Raná péče Kolpingova rodina Smečno slaví 10let.

 

Život dětem o.p.s. podpořil naše narozeninové překvapení pro rodiny, které se se závažným nervosvalovým onemocněním u svých malých dětí teprve sžívají - psychoterapeutický pobyt v areálu Golf resort Konopiště.

Život dětem o.p.s. podpořil naše narozeninové překvapení pro rodiny, které se se závažným nervosvalovým onemocněním u svých malých dětí teprve sžívají -psychoterapeutický pobyt v areálu Golf resort Konopiště.  

 

 

K 10 narozeninám rané péče jsme měli jedno velké přání. Zajistit rodinám s malými dětmi s dg. SMA lekce plavání s Kateřinou Klikovou.

Život dětem, o.p.s.  nás podpořil, a tak jme mohli od 2.7. do 5. 7. 2017 strávit v krásném prostředí Golf Resort Konopiště.

Pobytu se zúčastnilo 11 rodin.

 

Co vše rodiny a malí pasažéři této jízdy zažili?

·        Individuální i skupinové lekce plavání. Pro některé děti to bylo první sžívání s vodou, jiní se zdokonalovaly, jedna holčička se dokonce naučila plavat. Vodní hrátky nám zdokumentoval pan Jantač a tak si rodiče odvezli domů vzpomínku nahranou na DVD.

 

·        Individuální konzultaci se zkušenou fyzioterapeutkou Mgr. Danielou Šibalovou.       

  

 

·        Přednášku Mgr. Marie Bartekové Ph. D. na téma osobní a pedagogické asistence.

·        Individuální konzultace s poradkyněmi rané péče. ( Mgr. Marie Barteková, Mgr. Jitka Hatinová, Mgr. Jolana Kopejsková, Mgr. Jana Lungová). Celý tým byl rodinám od rána do večera k dispozici.  Nabídl poradenství, naslouchání, pomůcky pro psychomotorický rozvoj, poradenství ohledně výběru kompenzačních pomůcek. Velmi přínosné byly též testovací jízdy vozového parku KRS.  

    

·        Lekci golfu

 

·        Pro zdravé sourozence Čenda Klik připravil sportovní dopoledne. Děti se také  zdokonalovaly  v plavání pod vedením Kateřiny Klikové a mohly se zúčastnit i večerních programů - aqua aerobic s Kateřinou a relaxační cvičení s Danielou.

Poslední den za námi přijela MUDr. Jana Haberlová Ph.D  a s rodinami debatovala o možnostech léčby.

Po celou dobu pobytu nás rozmazloval velmi empatický personál a plnil přání ještě dříve, než byla vyslovena.

Děkujeme Život dětem o.p.s., díky kterému jsme mohli tuto výjimečnou akci uspořádat.

Kouzelným přáním, která poskytla prostředky na uhrazení dárků a mlsků pro děti.

Velký dík patří též všem zúčastněným, kteří neustále kolem sebe šířili dobrou nálad.

Za tým rané péče

Jolana Kopejsková

 

 

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě