Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » Kolpingova rodina Smečno » CLANKY HLAVNI » 2007-2017 - Raná péče Kolpingova rodina Smečno slaví 10let.

2007-2017 - Raná péče Kolpingova rodina Smečno slaví 10let.

 

Život dětem o.p.s. podpořil naše narozeninové překvapení pro rodiny, které se se závažným nervosvalovým onemocněním u svých malých dětí teprve sžívají - psychoterapeutický pobyt v areálu Golf resort Konopiště.

Život dětem o.p.s. podpořil naše narozeninové překvapení pro rodiny, které se se závažným nervosvalovým onemocněním u svých malých dětí teprve sžívají -psychoterapeutický pobyt v areálu Golf resort Konopiště.  

 

 

K 10 narozeninám rané péče jsme měli jedno velké přání. Zajistit rodinám s malými dětmi s dg. SMA lekce plavání s Kateřinou Klikovou.

Život dětem, o.p.s.  nás podpořil, a tak jme mohli od 2.7. do 5. 7. 2017 strávit v krásném prostředí Golf Resort Konopiště.

Pobytu se zúčastnilo 11 rodin.

 

Co vše rodiny a malí pasažéři této jízdy zažili?

·        Individuální i skupinové lekce plavání. Pro některé děti to bylo první sžívání s vodou, jiní se zdokonalovaly, jedna holčička se dokonce naučila plavat. Vodní hrátky nám zdokumentoval pan Jantač a tak si rodiče odvezli domů vzpomínku nahranou na DVD.

 

·        Individuální konzultaci se zkušenou fyzioterapeutkou Mgr. Danielou Šibalovou.       

  

 

·        Přednášku Mgr. Marie Bartekové Ph. D. na téma osobní a pedagogické asistence.

·        Individuální konzultace s poradkyněmi rané péče. ( Mgr. Marie Barteková, Mgr. Jitka Hatinová, Mgr. Jolana Kopejsková, Mgr. Jana Lungová). Celý tým byl rodinám od rána do večera k dispozici.  Nabídl poradenství, naslouchání, pomůcky pro psychomotorický rozvoj, poradenství ohledně výběru kompenzačních pomůcek. Velmi přínosné byly též testovací jízdy vozového parku KRS.  

    

·        Lekci golfu

 

·        Pro zdravé sourozence Čenda Klik připravil sportovní dopoledne. Děti se také  zdokonalovaly  v plavání pod vedením Kateřiny Klikové a mohly se zúčastnit i večerních programů - aqua aerobic s Kateřinou a relaxační cvičení s Danielou.

Poslední den za námi přijela MUDr. Jana Haberlová Ph.D  a s rodinami debatovala o možnostech léčby.

Po celou dobu pobytu nás rozmazloval velmi empatický personál a plnil přání ještě dříve, než byla vyslovena.

Děkujeme Život dětem o.p.s., díky kterému jsme mohli tuto výjimečnou akci uspořádat.

Kouzelným přáním, která poskytla prostředky na uhrazení dárků a mlsků pro děti.

Velký dík patří též všem zúčastněným, kteří neustále kolem sebe šířili dobrou nálad.

Za tým rané péče

Jolana Kopejsková

 

 

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě