Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » Kolpingova rodina Smečno » CLANKY HLAVNI » Aktuálně z naší organizace

Aktuálně z naší organizace

Rodinné centrum Slaný

Podzimní dny přináší do přírody krásné barvy, ale na hraní venku už to není.  Zveme proto maminky s dětmi do naší herny ve Wilsonově ulici. Vaše děti zde čeká spousta hraček, maminky při společných  setkáních  si  vzájemně  vymění  zkušenosti, svěří se, poradí v příjemném prostředí s možností občerstvení. 

Rodinná poradna vám pomůže najít  řešení  pro zátěžové  životní  situace,  výchovné problémy s dětmi,  mezigenerační  konflikty,  osobnostní  potíže. Věnujeme se vám jednotlivě i celým rodinám.

Pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči pořádáme ve spolupráci s Odborem sociální péče a zdravotnictví školení  - jednodenní a víkendové kurzy.  Naše   školení  není  „jednosměrné“ – informace od lektora směrem k frekventantům, ale interaktivní.  Pracujeme společně s frekventanty  na  zvládání  rodinných vztahů, výchovných či výukových obtíží dětí, nabízíme nové formy a metody k vyjádření  pocitů, pozitivních emocí. Ze setkání  si  rodiny odnesou  také  informace týkající se spolupráce s odbornými institucemi pro řešení specifických obtíží, nabídku odborné literatury, publikací.  V kurzech, při práci ve skupinách, se mnozí ostýchají zeptat se, dát najevo svou neznalost. Pro výše zmíněné důvody nabízíme individuální setkání, v bezpečném prostředí našeho pracoviště, kde se otevřeněji hovoří bez studu a ohrožení.   

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě