Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Kolpingova rodina Smečno » CLANKY HLAVNI » Aktuálně z naší organizace

Aktuálně z naší organizace

Vážení přátelé,

v našem Rodinném centru pomáháme rodině nebo jejím jednotlivým členům při řešení zátěžových životních situacích, podporujeme a posilujeme výchovné kompetence rodičů, pozitivní sebehodnocení a rozvoj sociálních dovedností. Směřujeme k ochraně práv dítěte a k podpoře rodičů ve schopnosti tato práva zabezpečovat.

Jednotlivé činnosti přispívají k rozšíření nabídky sociálních služeb v regionu.  

 Program Rodinného centra:

Odborné poradenství

-          zaměřené na zvládání zátěžových životních situacích, výchovných problémů s dětmi, mezigeneračních konfliktů, osobnostních potíží. Věnujeme se vám

-          dovedností

-          po dobu 10 týdnů (1x týdně)

Rozvíjející cvičení pro děti předškolního věku

-          děti ve věku 5-6 let,

3 měsíční vedení rodiny, 1x za jednotlivě i celým rodinám.

Podpůrná vrstevnická skupina pro děti

-          děti ve věku 7-15 let s problémy v komunikaci a začleňováním mezi vrstevníky 

-          posilování zdravého sebevědomí, podpora sociálně komunikativních 14 dní 

program

-          pomáhá rodičům pravidelným cvičením rozvíjet u dětí jednotlivé funkce podstatné pro dobrou připravenost do školy

-          posiluje pozitivní vztah rodiče a dítěte

Besedy,přednášky,semináře

-          zařazujeme žádaná témata týkající se chodu rodiny, partnerských vztahů, výchovných a výukových problémů dětí,viz zde

 V průběhu je zajištěno hlídání dětí

·         Pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči pořádáme ve spolupráci s Odbory sociální péče   a zdravotnictví školení  - jednodenní a víkendové kurzy. Z těchto setkání ch si rodiny odnesou  také nové znalosti a informace týkající se spolupráce s odbornými institucemi pro řešení specifických obtíží, nabídku odborné literatury a publikací.

Maminky s dětmi zveme do naší herny v Rodinném centru ve Wilsonově ulici. Vaše

děti zde čeká spousta hraček, maminky při společných setkáních si vzájemně  vymění  zkušenosti, svěří se, poradí v příjemném prostředí  s možností občerstvení. 

Nejnovější články


25. srpen 2021
Dopis od rodičů

12. leden 2021
Očkování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund