Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Blíží se vysvědčení

Školní úspěch je pro mnohé rodiče ukazatelem úrovně rozumových schopností jejich dětí. Předpokládají, že dítě bude v životě úspěšné podle toho, jaké má známky ve škole.

Často zapomínají nebo neberou v úvahu osobnost dítěte, které potřebuje „dozrát“ k zodpovědnosti, soběstačnosti. Pak teprve můžeme očekávat uvědomění si a potřebu vzdělávání.  Záleží i na věkovém období, kterým dítě zrovna prochází - je to další faktor, který velmi ovlivňuje školní úspěšnost. A to nemusí být dítě zrovna „puberťák“, který má hodnotový žebříček postavený především na svých zájmech a  společnosti kamarádů a školní povinnosti jsou pro něho nedůležité. Málokdy si uvědomujeme, že dítě potřebuje především náš zájem o jeho osobu – o jeho myšlenky, potřeby, emoce. Povídejme si s dětmi o jeho kamarádech, o zážitcích. Zkusme se neptat jen na výkon: „Co bylo ve škole?“ „Jaké máš známky?“ Možná, že stačí projevit zájem otázkou: „Jak jsi se měla, jak jsi se měl?“ a děti budou vůči nám otevřenější a sdílnější. Až budete mít v ruce vysvědčení vašeho dítěte, hodnoťme také samy sebe.

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě