Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Co má umět prvňáček

Vážení rodiče,

na základních školách začnou již brzy zápisy dětí do 1.tříd. Pokud i Vaše dítě započne od září r.2019 školní docházku, mělo by dosahovat žádoucí úrovně školní připravenosti. Co to znamená? Předpokladem úspěšného školního startu, respektive úspěšného rozvíjení dovedností čtení a psaní, je mimo jiné nutná potřebná úroveň těchto oblastí:

- zrakové vnímání (rozlišování inverzních tvarů, figury a pozadí, paměti atd.),

- sluchové vnímání (sluchové rozlišování

- matematické představy (zvládání základů pro utváření matematických

  pojmů, srovnání velikostí, porovnávání množství, prostorových a časových

  vztahů, orientace v počtu do 10)

- grafomotorické dovednosti (pohybová dovednost ruky, správný úchop psacího

  náčiní)

-řeč (jazykové dovednosti, slovní zásoba pasivní i aktivní, uplatňování

  gramatických   pravidel, schopnost vyjádřit komunikační záměr, fonematický

  sluch, artikulace)

- všeobecná informovanost dítěte.

- pozornost (koncentrace pozornosti, schopnost déletrvající pozornosti)  

- paměť (schopnost zapamatování)

Výkony dítěte hodnoťte pozitivně, projevujte radost ze sebemenšího pokroku. A pokud se něco nepovede, můžete dítě podpořit ujištěním, že trénováním určitě dojde ke zlepšení a vy jste mu stálou oporou. Společná práce s dítětem jen upevní váš vzájemný vztah.

Pro vaše dítě bude vstup do 1.třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno

Rozvíjející cvičení pro jednotlivé oblasti můžete nalézt v rozličných publikací, dětských časopisech i na internetových stránkách. My Vám doporučujeme pracovní materiály a pomůcky, které jsou rodiči i pedagogy hodnoceny velmi kladně, vycházejí z vývojových potřeb dítěte.

Literatura: Bednářová,J.: Školní zralost (informace pro rodiče).

                    Bednářová,J.: Mezi námi pastelkami, Co si tužky povídaly, Na

                                             návštěvě u malíře, Počítání soba Boba, Předčíselné

                                             představy, Zrakové vnímání a další

Pomůcky: Psací potřeby, pastelky, fixy s trojhranným úchopem pro správné

                  držení tužky, pera (např.fixy Stabilo Trio Scribbi). Nástavec na tužku

                  (Pinch Grip, Stetro, Motýl)  

Počítačové programy: Pojetí programu ABC do školy – CD room

               Výše zmíněnou literaturu, pomůcky i vhodné výukové počítačové programy můžete zakoupit např.v organizaci DYS-centrum Praha, z.ú.Stejskalova 192/9, 180 00 Praha 8, tel: 270 005 018, 603 399 889, 773 507 222
(www.dyscentrum.org., dyscentrum@dyscentrum.org.), kde Vám poradí zkušení psychologové, speciální pedagogové.

Nejnovější články


25. srpen 2021
Dopis od rodičů

12. leden 2021
Očkování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund