Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » Kolpingova rodina Smečno » CLANKY HLAVNI » Co vám nabízí Rodinná poradna ve Slaném?

Co vám nabízí Rodinná poradna ve Slaném?

Rodinná poradna ve Slaném je odborným pracovištěm, které ambulantní formou poskytuje odborné sociální poradenství lidem, kteří se ocitli v osobní nebo vztahové, životní či existenciální tísni.

Poradna usiluje o obnovení psycho-sociální stability uživatele či skupiny uživatelů skrze odborné sociální poradenství a jejich znovu-začlenění do běžného života a přirozeného sociálního prostředí s využitím vlastních možností. Služby, které Poradna poskytuje mohou být i anonymní.

Cílem Poradny je poskytnout podporu a pomoc osobám či skupinám osob, které se ocitly v osobně a vztahově složité životní situaci tak, aby se dostaly do pro ně přijatelné psychické a sociální pohody, v souladu s potřebami a pravidly jejich sociálního prostředí, s využitím vlastních možností a zapojením vlastního úsilí.

Uživatelem sociálních služeb Poradny se může stát každý jedinec, partneři či manželé i celé rodiny, vnímající svou životní situaci jako nepříznivou a nejsou schopni ji vyřešit samostatně bez vnější podpory či péče.


Vzhledem k poslání Poradny, kterým je především péče o vztahovou kvalitu života uživatele či uživatelů, je cílová skupina osob užívajících jejích služeb vymezena napříč věkovým spektrem, kategoriemi problematik, sociálním i kulturním prostředím.

Bližší info http://www.dumrodin.cz/rodinna-poradna.html 

Kontakt:
Rodinná poradna Slaný
Wilsonova 546
274 01 Slaný
 
Mobil: 777 558 600, 777 558 057

Email: pavel.dusanek@dumrodin.cz , klara.kolatorova@dumrodin.cz,  rodinna.poradna@dumrodin.cz
Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě