Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

DEN DĚTÍ - RANÁ PÉČE

 

První červnový den patří dětem. Takovou příležitost si raná péče KRS nenechává ujít. Každoročně se v DOMĚ RODIN SMEČNO pořádá pobytová akce pro rodiny s dětmi s nervosvalovým onemocněním. Na rozdíl od letního pobytu na Konopišti je smečenský den dětí pojat jiným způsobem. Nejedná se o pobyt rehabilitační, nýbrž o akci plnou zábavy, hraní a barev. Jak děti, tak rodiče si od sebe navzájem chtějí čas od času odpočinout. I z tohoto důvodu je každému dítěti přidělen asistent, který danému dítěti dopomáhá se základními potřebami a zároveň se stává jeho parťákem a kamarádem. Cílem je, mimo jiné, zajistit setkání rodičů dětí s diagnózami DMD a SMA. Jde o zajištění bezpečného prostředí, kde je možno sdílet své zkušenosti s péčí o handicapované dítě, strasti i radosti.

Předešlý ročník nesl název „Smečenský legoland“, a jak už z názvu vyplývá, o populární kostičky nebyla nouze. Krom programu pro děti byly zajištěny i dobrovolné aktivity pro rodiče. K dispozici byla fyzioterapeutka, psychoterapeutka i konzultantky rané péče. Letošní rok se však vleče ve znamení bláznivého viru COVID19, což komplikuje realizaci celé sešlosti. Pro neustále měnící se informace a nařízení vlády se nedalo nic dlouhodobě předjímat, což vedlo ke zrušení všech pobytových akcí rané péče KRS.

Vzhledem k postupnému uvolňování opatření, jsme se však rozhodli pro náhradní řešení. Den dětí odstartuje měsíc se zvířátky. Raná péče totiž vyráží s dětmi do ZOO. Vzhledem k celorepublikové působnosti budou výlety probíhat na několika místech. Zahájení se uskuteční v pondělí 8.6. v ZOO Praha, další týden, tj. 15.6., proběhne setkání v ZOO Zlín a 22.6.v ZOO Olomouc. Rodiny mohou navštívit i více „stanovišť“, nejen tu nejbližší ZOO. Konzultantky rané péče budou připraveny vždy před vstupem. Tak pojďme se setkat! Těšíme se na Vás.

Nejnovější články


25. srpen 2021
Dopis od rodičů

12. leden 2021
Očkování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund