Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Máme doma předškoláka

Nástup dítěte do základní školy je snad jedna z nejdůležitějších etap ve vývoji dítěte a v životě rodiny.  Pokud není dítě v té době dostatečně psychicky i fyzicky zralé, mohou přijít problémy.

 Děti se většinou do školy těší a jakékoli školní nezdary jsou pro ně velkým zklamáním a mohou vést k nechuti plnit jakékoli školní povinnosti. Tomu můžeme zabránit, pokud budeme s předškolákem pracovat. Jedna z možností, jak připravit dítě do školy je stimulační program Maxík, který je jednou z aktivit naší organizace. Během programu se dítě s rodičem věnují činnostem, které jsou zaměřeny na rozvoj psychických funkcí, potřebných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní, počítání. Procvičujeme zrakové a sluchové vnímání, grafomotorické dovednosti, posilujeme koncentraci pozornosti, rozvíjíme komunikační dovednosti, orientaci v prostoru a čase, předčíselné a matematické představy.    

Kromě programu Maxík můžete využít publikace určené pro rodiče, kteří chtějí podněcovat dítě v době přípravy na nástup do školy. Zajímavé úkoly a hry najdete např. v knihách Mgr.J.Bednářové -   Školní zralost, Mezi námi předškoláky, Rozvoj zrakového vnímání, Počítání soba Boba, Na návštěvě u malíře, Co si tužky povídaly, Mezi námi pastelkami. Další náměty přinášejí pracovní materiály mnoha odborníků z řad psychologů, pedagogů, a to i v počítačové podobě, např. www.ucenivpohode.cz(prakticky zaměřený portál pro rodiče předškoláků a školáků na 1.stupni ZŠ). 

    V případě zájmu o program Maxík nebo odbornou literaturu nás můžete kontaktovat e-mailem: daniela.krausova@dumrodin.cz nebo telefonicky: 724042942

Nejnovější články


25. srpen 2021
Dopis od rodičů

12. leden 2021
Očkování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund