Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Zaujalo mě

Parlamentní výbor pro sociální politiku žádá podporu rodin se třemi
a více dětmi

 

Parlamentní výbor pro sociální politiku ve svém květnovém usnesení znovu navrhuje využití evropských fondů také na podporu demografie a podporu ekonomicky aktivních rodin se třemi a více dětmi. Zakomponování těchto požadavků do Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 má přednést ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na nejbližším zasedání vlády.

Poslanci napříč politickým spektrem podpořili usnesení parlamentního výboru pro sociální politiku navržené Alešem Juchelkou (ANO) a Janem Bauerem (ODS). V něm se mimo jiné konstatuje, že nepříznivý demografický vývoj v ČR „mohou zvrátit jen vícečetné rodiny a že ekonomicky aktivní rodiny se třemi a více dětmi mají specifické potřeby ve srovnání s rodinami menšími". Při plánování využití prostředků z evropských fondů proto Výbor pro sociální politiku zdůrazňuje zahrnutí cílené podpory těchto rodin mezi priority.

Usnesení akcentuje nezbytnost investic do rodin se třemi a více dětmi kvůli skokovým nákladům především v oblasti bydlení a pořízení vyhovujícího automobilu. Dále žádá, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí zařadilo mezi své cíle prevenci rozvodovosti a podporu slaďování pracovního a osobního života na formy nevyžadující odloučení matky a dítěte (např. podnikání), a v souvislosti s tím na ně vyhradilo větší prostředky.

Ministryně Jana Maláčová (ČSSD), který byla na jednání výboru osobně přítomna, potvrdila, že bydlení je pro početné rodiny stěžejní otázkou a nájemní forma bydlení nepřináší rodinám potřebnou jistotu stability, která bývá předpokladem pro třetí a další dítě. Zároveň upozornila na zajímavý sociologický trend v České republice, kdy oproti většinové populaci, která považuje dvě děti za ideál, mají lidé s vysokoškolským vzděláním stále častěji tři a více dětí.

Snahu poslanců využít část z půl bilionu korun z evropských fondů na období 2021 až 2027 na podporu rodin se třemi a více dětmi podpořil koncem dubna i Národní pochod pro život a rodinu, kterého se zúčastnilo na deset tisíc lidí z celé republiky. Podle statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR jsou ženy se dvěma dětmi žijící ve funkčních vztazích nejpočetnější skupinou, která podstupuje umělý potrat zejména z ekonomických důvodů.

Zdroj:  http://hnutiproživot.cz

Nejnovější články


25. srpen 2021
Dopis od rodičů

12. leden 2021
Očkování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund