Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Kolpingova rodina Smečno » CLANKY HLAVNI » Podpůrná vrstevnická skupina

Podpůrná vrstevnická skupina

Je určena dětem ve věku 7 – 15 let, které se aktuálně nacházejí v nepříznivé sociální situaci ve škole či v rodině. Mají obtíže se začleněním do vrstevnického kolektivu, problémy v komunikaci, potýkají se s  neporozuměním v rodině, prožívají  pocity  osamělosti, jsou nejisté, zvýšeně citlivé. To vše může snižovat sebevědomí, vyvolávat pocit méněcennosti. 

Ve skupině mohou sdílet své starosti s jedinci s podobnými potížemi, získat podporu, zpětnou vazbu, vidět, jak podobné obtíže řeší jiní, porozumět svému fungování ve vztazích s ostatními a změnit své stereotypy tak, aby vztahy byly uspokojivější a zdokonalovat tak své sociální dovednosti.

Podporujeme otevřenost a upřímnost, protože věříme, že jedině pak může mít skupinová práce užitek. Práce ve skupině probíhá formou rozhovorů a interakcí členů skupiny. Vše, co ve skupině probíhá, reflektujeme. Sledujeme okolnosti a důvody toho, co a jak říkáme a děláme.

Skupina probíhá  1x týdně v odpoledních hodinách po dobu 10 týdnů. Využíváme prostory naší organizace nebo škol.

Pokud přemýšlíte, že se do skupiny zapojíte i vy, informujte se v naší organizaci telefonicky  na čísle:  777 558 400 nebo 777 558 252

Nejnovější články


25. srpen 2021
Dopis od rodičů

12. leden 2021
Očkování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund