Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » Kolpingova rodina Smečno » CLANKY HLAVNI » Psychorehabilitační pobyt v Rodinném centru Smečno

Psychorehabilitační pobyt v Rodinném centru Smečno

Ve dnech 17. - 19. 3. 2017 proběhlo v KRS ve Smečně druhé setkání rodin s malými chlapci s diagnózou DMD. Tentokrát přibrali do týmu malou slečnu s ještě vzácnější diagnózou Bethlem myopatie.

Ve dnech 17. - 19. 3. 2017 proběhlo v KRS ve Smečně druhé setkání rodin s malými chlapci s diagnózou DMD. Tentokrát přibrali do týmu malou slečnu s ještě vzácnější diagnózou Bethlem myopatie.

Pobyt vznikl ve spolupráci Kolpingovy rodiny Smečno s pacientskou organizací Parent Project, která jej organizovala.

Počasí výpravě příliš nepřálo, ale vlastně to ani nevadilo. Rodiče i děti měli tak nabitý program, že déšť za okny téměř nevnímali.

Dospěláci bedlivě naslouchali a debatovali na přednáškách.

·         Bc. Anna Jánská – fyzioterapie – jak s dětmi rehabilitovat a jaké ortotické pomůcky jim mohou pomoci

·         MUDr.  Jana Haberlová Ph.D. – jaké možnosti léčby pro DMD nabízí moderní medicína a nejnovější poznatky z oblasti výzkumu

·         Mgr. Markéta Vlčková – Aby se děti i rodiče chodily do školy rádi – rodiče zde načerpali informace, jak připravit dítě do školy a mohli si vyzkoušet spousty didaktických pomůcek a her

·         Mgr. Simona Dejdarová – otázky z psychologie byly probírány formou volné diskuze

·         Během celého pobytu měli rodiče možnost využít individuálních  konzultací  se sociálními pracovnicemi z rané péče  KRS - Mgr. Jolany Kopejskové a Mgr. Jitky Hatinové

Děti zatím tvořily, hrály si a dováděly pod vedením asistentů.  Asistentům patří velký obdiv, neboť náročnou péči o děti zvládali profesionálně a s úsměvem.

Díky naší spřátelené organizaci „ Kouzelná přání“  děti na tomto pobytu čekalo mnoho překvapení.  Při králičí show jásaly nad výkony králíků, kteří na povel skákali přes překážky, předváděli různé akrobatické kousky, ale také se nechali od dětí pomazlit. Děti si  vysoutěžily skvělé dárky (nechybělo samozřejmě LEGO).

Rodiče zažili hýčkání v podobě relaxačních masáží a maminky dostaly kosmetické balíčky.

Na závěr přijela kouzelná teta Štěpánka, která dětem i rodičům namalovala na obličej, co si usmyslely.  Pomocník Kuba zatím kouzlil z balónků meče a zvířátka.

Pobytu se účastnilo 9 rodin, 13 dětí.

Byl to víkend plný dojmů. Děkujeme všem, kteří se na něm podíleli a samozřejmě také rodinám a dětem, jejichž úsměv je nám největší odměnou, ale i hnacím motorem pro organizování dalších akcí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě