Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Výchova nevýchovou

Jaké jsou poslední trendy ve výchově dětí? Jeden z nich se vám pokusím přiblížit. Říká se mu výchova nevýchovou. Hlavní autorkou je Kateřina Králová.

Výchova nevýchovou je postavená na partnerství ve vztahu rodič - dítě. Vychází z myšlenky, že dítě je váš partner, vždy a všude. Rodič je za všech okolností partnerem, kterého je třeba respektovat. Žádné moralizování, slova jako špatný, zlobivý jsou zapovězena.

Většinou se domníváme, že považovat dítě za rovnocenného partnera není - vzhledem k míře jeho zralosti a dosud prožité zkušenosti - vždycky možné, nebo je to dokonce škodlivé. Když dítě dospěje, přejeme si, aby bylo rovnocenným partnerem nejen nám rodičům, ale také svému budoucímu muži nebo ženě. A udivuje nás a znepokojuje, že tomu tak není. A právě to je důvodem, proč má rovnocenné partnerství ve výchově svůj význam.

Co děláme špatně?

-        Rodiče se stále snaží dítěti trpělivě vysvětlovat, proč se to či ono dělat musí/ nesmí.

-        Nemluví o svých potřebách a pocitech.

-        Nabízejí jen možnosti, které znají předem, neptají se po jeho tvůrčích návrzích.

-        Neříkají věci na rovinu a tak, jak jsou.

-        Vědí nejlépe, co je potřeba, hledají jen způsob, jak získat dítě na svou stranu.

Takto partnerský přístup nevypadá, děti neposlouchají a my musíme zvýšit hlas.

Jaké jsou hlavní znaky partnerství? (ne pseudopartnerství)

-        Rodič i dítě směřují ke společnému cíli, který si dopředu dohodli. Ze všech stran to probrali a teď jsou oba zajedno.

-        Dělají se dohody výhra - výhra: každý má na konci to, co chce a potřebuje. Nikdo se nemusí obětovat nikomu.

-        Každý může kdykoliv říct, co právě prožívá a co potřebuje, ať je to cokoli. O všem se dá mluvit bez moralizování a soudů.

Kateřina Králová říká, že dítě v sobě už všechno má. „Jen vrůstá do rodiny a společnosti. Není třeba ho nic učit, učí se samo. Od svých nejbližších, rodičů a učitelů. Učíme ho tím, jací jsme, co děláme, jaký život žijeme, ne slovy, ale postupy. Stačí mu být partnerem a žít vlastní život podle svého nejlepšího vědomí,“ říká Kateřina Králová a dodává: “Dítě je v tomhle geniální, učí se nápodobou, saje do sebe všechny poznatky i vzorce chování. Jakákoliv snaha navíc je nadbytečná.“

Podle Kateřiny Králové má dítě v sobě všechno už teď. „Není potřeba rozvíjet jeho sebevědomí, protože je si úplně vědomo sebe sama, alespoň dokud ho o to klasickými výchovnými postupy nepřipravíme. Já jako rodič potřebuji dělat jen pět věcí: milovat ho, důvěřovat mu, inspirovat ho vlastním životem, nepřekážet mu a užívat si společný čas. Pokud mám teď ve výchově jakékoliv trable, je to výsledkem toho, že k dítěti takto nepřistupuji,“ tvrdí Kateřina Králová.

Hlavní kritika liberálního přístupu k výchově spočívá v tom, že se dítě nenaučí disciplíně a přizpůsobivosti. Podle Kateřiny Králové však liberální výchova nespočívá v neustálém ustupování dětem, ale ve hledání nejlepšího řešení pro všechny. Rovnocenné partnerství dle autorky neznamená liberalistické „nezasahování“.

Přestaňte vysvětlovat, začněte konat

Začít uplatňovat partnerský výchovný přístup je možné v každém věku dítěte. Autorka nabízí jednu z možností, jak s partnerským přístupem začít:

-        Zamyslet se, co děti učím tím, co sama dělám.

-        Co bych chtěla učit svoje děti? Učit je zdvořilosti? Naučit je dotahovat nápady do konce? Vyberte zatím jednu věc, dítě se učí z velké části nápodobou.

-        Promyslete, jak byste je mohli vlastním příkladem inspirovat tak, aby se od vás naučily to, co je naučit chcete.

-        Přestaňte vysvětlovat a nekonečně o tom mluvit, začněte to dělat.

 

Zdroje:

www.nevychova.cz

http://ona.idnes.cz/nevychova-liberalni-vychova-dgl-/deti.aspx?c=A131104_144818_deti_haa

https://psychologie.cz/vychova-nevychovou/

Nejčtenější články

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě