Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Kolpingova rodina Smečno » CLANKY HLAVNI » Výročí založení Rodinné poradny ve Slaném a služby Střediska rané péče pro zdravotně postižené děti

Výročí založení Rodinné poradny ve Slaném a služby Střediska rané péče pro zdravotně postižené děti

Kolpingova rodina Smečno si připomíná výročí založení Rodinné poradny ve Slaném a služby Střediska rané péče pro zdravotně postižené děti.

Rok 2017 je pro naši neziskovou organizaci opět významný. Připomínáme si v něm výročí založení dvou našich služeb. 15 let od založení Rodinné poradny ve Slaném a 10 let od začátku působení Střediska rané péče. Obě tyto služby se snaží především o zkvalitnění a podporu rodinného života.

K představení obou služeb i aktivit obnoveného Mateřského centra Rybička ve Slaném jsme se rozhodli uspořádat 1. července Pohádkové odpoledne – zábavnou akci v maskách pro rodiny s dětmi na hřišti Kocour ve Slaném.


Akce se i díky podpoře místních firem a Města Slaný mimořádně vydařila. Přestože se jednalo o náš první pokus vytvořit veřejnou akci pro děti Slánska a spádových obcí a v této době neměla zažitou tradici, celkový počet účastníků se pohyboval kolem 300 a mnozí přišli v krásných maskách.

Nejkrásnější 4 masky odměnil pan starosta cenami, které věnovala firma Rozinka, všechny děti si odnesly dárečky od firmy Remax, opekli buřty, které věnoval Pivovar Antoš, zakousli pečivem od firmy Kompek a o hygienu se postarala firma Toi toi zapůjčením přenosných wc. Zázemí zapůjčili Skauti Slaný, firma Bara zajistila ozvučení a firma www.slapacikary.cz nám sponzorsky zapůjčila svá vozítka.

O krásnou a vtipnou náladu se postarala Barča Ládrová svým Diskotačením, která rovněž svou zaslouženou odměnu věnovala naší neziskovce.

Nadšené ohlasy od účastníků nám dodaly odvahu pořádat Pohádkové odpoledne pro děti i v příštím roce.


S velkou vděčností děkuji všem, kdo jakýmkoli způsobem přispěli k radostné náladě dětí i dospělých.

Ludmila Janžurová


Fotogalerii z akce si můžete prohlédnout zde.

Video z akce pro Slánskou regionální TV je možné shlédnout zde 
 


Odměnu nejoriginálnější masce předal pan starosta Martin Hrabánek.

 

 

Partneři akce:

Město Slaný, Golem, Pivovar Antoš, Rozinka, Kompek, Bara, Šlapací káry, Remax, Skauti Slaný, Diskotačení, Toi Toi. Grafickou podobu plakátů nezištně vytvořila paní Helena Civínová. Video z akce pořídil pan Jiří Husník (HV Studio)

 

Rodinná poradna ve Slaném působí na adrese Wilsonova 546/7 a jedná se o jedinou poradnu na slánsku nabízející základní služby bezplatně. Poskytování odborného poradenství je určeno pro rodiny, páry nebo i jednotlivce starší 16 ti let, kteří prožívají rodinnou krizi nebo pociťují problémy v některé oblasti svého života. Nejčastěji se zde řeší problémy vztahové, mezigenerační, komunikační nebo také výchovné otázky. Ročně zde proběhne průměrně až 1 500 konzultací.
 

Služba Střediska rané péče má svou základnu ve Slaném, ale protože se jedná o službu poskytovanou v domácnostech klientů, jedná se o službu terénní, kdy naši odborníci za rodinami dojíždí.  Raná péče je určena rodinám s dětmi do 7 let se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním a snaží se zejména o podporu celé rodiny daného dítěte. Službu poskytujeme  ve všech krajích ČR. Jsme zároveň jedinou organizací, která zajišťuje ranou péči rodinám pečujícím o dítě se vzácným nervosvalovým onemocněním, převážně s diagnózou spinální muskulární atrofie a Duchennova muskulární dystrofie. Jedná se o velmi závažné, život zkracující onemocnění. Děti postupně ztrácejí schopnost pohybu, jejich intelekt však není zasažen. Každá rodina má svého poradce, který jí poskytuje odborné poradenství, pomáhá při jednání s úřady nebo zprostředkovává kontakty na další odborníky. Velmi důležité je též sdílení zkušeností mezi rodinami se stejným osudem, proto  kromě poradenství v rodinách pořádáme i celou řadu pobytových akcí, kde tyto rodiny načerpají cenné informace a mohou sdílet své zkušenosti.

Nejnovější články


25. srpen 2021
Dopis od rodičů

12. leden 2021
Očkování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund