Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Kolpingova rodina Smečno » CLANKY HLAVNI » WORKSHOP OSPODŮ A NNO V OBLASTI SLUŽBY V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

WORKSHOP OSPODŮ A NNO V OBLASTI SLUŽBY V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Dne 10.5.2016 se naše organizace zastoupená Mgr.Ladou Náprstkovou zúčastnila Setkání zástupců OSPOD a NNO poskytujících služby v náhradní rodinné péče ve Středočeském kraji.

Setkání bylo zahájeno představením účastníků. Za náš kraj byl zastoupen pouze OSPOD Kladno a Středisko Rosa. Z blízkého okolí pak OSPOD Kralupy nad Vltavou, OSPOD Rakovník a organizace Slunečnice z Berouna. Vůbec poprvé jsme byli svědky zástupců těchto subjektů.

Hlavními aktéry první prezentace projektu podpory NRP byli PhDr. Věděna Bubleová a Alena Vránová, odbornice přes problematiku NRP.

Po úvodní prezentaci přešla konferenci k nejdůležitějšímu bodu setkání – workshop zefektivnění vzájemné komunikace mezi OSPOD a NNO a vymezení hranic spolupráce těchto subjektů ve smyslu jako kontrolní orgán OSPOD x podporující orgán NNO.

Hlavními body konference pak byly:

-dostupnost služeb dané rodině

-podpora osvojitelských rodin – osobní návštěvy bud.pěstounů ve stávajících pěstounských rodinách

-prevence v biologické rodině

-potřeba kampaní a osvěty

-změna vnímání pěstounské péče

Naše účast na této konferenci byla pořadateli ze Středočeského kraje vnímána velmi pozitivně.

Nejnovější články


25. srpen 2021
Dopis od rodičů

12. leden 2021
Očkování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund