Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Vstupní dopis

Vážení, dobrý den.

Od 1.3 2015 jsem začala pracovat jako konzultantka této rané péče, proto považuji za zdvořilé, představit se a sdělit o svém životě pár informací.

Jmenuji se Michaela Urbanová a příští rok tu budu už půl století. Z mého soukromého života- jsem poprvé a (doufám naposledy) vdaná 29 let. S manželem jsme vychovali dva úžasné rošťáky, ale bohužel jsem vlivem autohavárie o jednoho, v jeho 19 letech, přišla.

Z mého pracovního života. Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu a do svých 47 se věnovala zdravotnictví. Prošla jsem neurologií, chirurgií, chvíli jeslemi a na posledních 20 let jsem zakotvila na psychiatrii. Po ukončení speciální pedagogiky jsem nastoupila jako vychovatelka na internátě pro děti s kombinovanými vadami, kde pracuji dosud.

Vzdělání:

            Střední zdravotnická škola

            Pomaturitní specializační studium v Brně- obor psychiatrická sestra

            VŠ- speciální pedagogika

            Výchovné poradenství PdF v Olomouci-dosud

            Unie neslyšících v Olomouci – studium znakového jazyka -1 rok

 

Absolvované kurzy a semináře

            Integrovaný psychoterapeutický program pro schizofrenní pacienty

            Seminář relaxace a autogenní trénink

            Seminář asertivity

            Regionální seminář psychiatrických sester

            Psychiatrie v České republice a zemích našich sousedů

            Psychiatrie pro praxi

            Význam zdravého životního stylu u psychotického onemocnění - Jak provádět edukaci            pacientů

            Agrese a šikana

            Vzdělávání žáků s hlubokou mentální retardací

            Genetická a globální metoda čtení v elementární třídě

            Grafomotorický kurz

            Techniky s prvky EFT I

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě