Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Přání

Milí přátelé,

chtěla bych Vás pozdravit v novém roce za rodinné centrum ve Slaném.

Máme za sebou Vánoce, čas splněných přání, kdy pro nás dospěláky jsou tím největším dárkem rozzářené oči našich dětí. Z vlastní zkušenosti vím jak vyčerpávající je péče o Vaše děti. Zároveň také vím, kolik lásky a síly od těch našich tvorečků získáváme.

Někdy na sebe zapomínáme, ale i my si smíme přát. A tak bych Vám chtěla popřát, abyste měli sílu svá přání vyslovit a aby ta splnitelná se plnila.

V tomto roce plánujeme rozšířit tým konzultantů rané péče, který by měl obsáhnout celou republiku. Aby to bylo možné a zároveň byla tato činnost efektivní, zvažujeme v jednotlivých krajích zřídit kontaktní místa. Samozřejmě veškerá naše práce má přímou souvislost s přiznáním finančních prostředků z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Chtěla bych Vás poprosit o trpělivost, ale také o sdělení vašich potřeb a námětů k naší práci. Jen tak bude naše pomoc a spolupráce smysluplná. Budeme Vám vděčni, když společně nastavíme další fungování této služby, aby co nejvíce vyhovovala všem rodinám.

Za tým Jolana Kopejsková

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě