Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » Raná péče » ČLÁNKY » Přednáška Sociální práce s rodinou s dětmi s onemocněnímm SMA

Přednáška Sociální práce s rodinou s dětmi s onemocněnímm SMA

Naše kolegyně a koordinátorka projektu Podpora rodin s onemocněním SMA Mgr. Helena Kočová byla pozvána doc. PaedDr.Vandou Hájkovou,PhD., zástupkyní katedry speciální pedagogiky na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze k přednášce pro studenty o problematice SMA a aktivitách celého projektu Podpora rodin s onemocněním SMA.
Přednášky, která se konala 29.4.2010  se zúčastnilo cca 50 studentů 2 ročníku oboru speciální pedagogika a psychologie-speciální pedagogika.
Mgr. Helena Kočová seznámila studenty s činností KR Smečno, prací s rodinou, kompenzačními pomůckami a mnoha zajímavými zkušenostmi a postřehy ze života s handicapem. Považujeme spolupráci za velmi přínosnou a společně chceme pracovat na dalších krocích ve prospěch integrace dětí s handicapem, včetně zpracování publikace pro pedagogy ohledně neuromuskulárních onemocnění a vzdělávání.

 

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě