Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Náhradní rodinná péče » Co je náhradní rodinná péče?

Co je náhradní rodinná péče?

 

Nejlepším výchovným prostředím pro dítě je dobře fungující rodina – tento přirozený předpoklad potvrzují i různé výzkumy a studie. Ne všechny děti však mohou v úplné rodině společně se svými rodiči vyrůstat. Někdy se stává, že se původní rodina z různých důvodů nemůže, nechce nebo nedokáže o dítě postarat. Takovým dětem je třeba zajistit pomoc a náhradní životní prostor. Jednou z možností je svěření dítěte do náhradní rodinné péče.

Náhradní rodinná péče je forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno náhradními rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Z tohoto důvodu má být náhradní rodinné péči ze zákona dávána přednost před jinými způsoby řešení situace dítěte.

 

Typy náhradní rodinné péče v ČR

·         Osvojení (adopce)

·         Pěstounská péče - dlouhodobá nebo dočasná

·         Poručnická péče

·         Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče

 

Náhradní rodinnou péči u nás upravuje zejména:

  • zákon č. 359/1999 Sb., O sociálně-právní ochraně dětí,
  • dále zákon č. 94/1963 Sb., O rodině, 
  • a také zákon č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund