Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Raná péče » Odlehčovací péče » ZÁKLADNÍ INFORMACE O ODLEHČOVACÍ PÉČI

Odlehčovací péče je určena rodinám pečující o středně a těžce postižené dítě či jinou osobu věku od 3-26let v době, kdy z jakýchkoliv důvodů nemohou péči zajistit sami.

 

Cílem je zastoupit pečujícího člena rodiny v péči o dítě nebo dospělého s postižením a vytvořit mu tak například čas pro návštěvu lékaře, vyřízení záležitostech na úřadě či prostor pro osobní odpočinek, regeneraci sil, dovolenou a podobně.

 

Sociální služba rozšiřuje svým uživatelům sociální kontakty, předchází sociální izolaci a nabízí klientům nové podnětné prostředí.

 

Služba podporuje adaptabilitu uživatele na nové prostředí.

 

Strávený čas v rámci odlehčovací služby je zajištěn takovým způsobem, aby klientům s těžkým postižením byla nahrazena nepřítomnost fyzické osoby, která o něj jinak nepřetržitě pečuje.

 

Odlehčovací služba je služba reagující na potřeby konkrétních klientů.

 

Odlehčovací služba obsahuje tyto základní činnosti:

 

a) pomoc při zvkádání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

f) sociálně-terapeutické činnosti

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

Odlehčovací služba je zajištěna kvalifikovanými sociálními a pedagogickými pracovníky, případně doplněna proškolenými dobrovolníky.

 

 

 

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund