Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

PRO ROK 2015 JIŽ PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA POVINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ (Novela zákona o sociálně - právní ochraně č. 359/1999 Sb. od 1. ledna 2013: Povinnosti osob pečujících a osob v evidenci § 47a odst. 2) Vzdělávání minimálně 24 hodin ročně) . VIZ. ZDE

Je určena dětem ve věku 7 – 15 let, které se aktuálně nacházejí v nepříznivé sociální situaci ve škole či v rodině. Mají obtíže se začleněním do vrstevnického kolektivu, problémy v komunikaci, potýkají se s  neporozuměním v rodině, prožívají  pocity  osamělosti, jsou nejisté, zvýšeně citlivé. To vše může snižovat sebevědomí, vyvolávat pocit méněcennosti. 

Vážení přátelé,

v našem Rodinném centru pomáháme rodině nebo jejím jednotlivým členům při řešení zátěžových životních situacích, podporujeme a posilujeme výchovné kompetence rodičů, pozitivní sebehodnocení a rozvoj sociálních dovedností. Směřujeme k ochraně práv dítěte a k podpoře rodičů ve schopnosti tato práva zabezpečovat.

Jednotlivé činnosti přispívají k rozšíření nabídky sociálních služeb v regionu.  

V roce 2014 jsme, podobně jako v minulých letech, realizovali na zakázku vzdělávání pěstounů, zakotvené v novele Zákona o sociálně - právní ochraně dětí.

RODINNÉ CENTRUM SMEČNO  ZVE ŠIROKOU VEŘEJNOST NA VÍKEND „PETRKLÍČ“

V nově rekonstruovaném Domě rodin Smečno proběhne v termínu 15.-24. října rekreačně terapeutický pobyt pro osvojitele a pěstouny s přijatými dětmi. (Po dohodě možná účast i pro vážné zájemce z řad budoucích náhradních rodičů.)

Pobyt vyváženě kombinuje odpočinkové aktivity a odborný program. Nabízí společné rodinné činnosti i samostatné besedy pro rodiče, v jejichž době se o děti starají zkušené vyškolené pečovatelky. V rámci odborného programu nabízíme možnost individuálních konzultací s pozvynými odborníky. Rodiče mají možnost využít relaxačních služeb fyzioterapeuta a kosmetičky, zajistíme vyjížďky na koni a svezení na ponících.

 

Více >>

Nabízíme novou službu v oblasti podpory náhradní rodinné péče. Náhradní rodiny (pěstouni, poručníci, dlouhodobě pečující příbuzní, osvojitelé) mohou využít balíček služeb, který zahrnuje podpůrné konzultace v domácím prostředí rodiny spolu s pravidelným či nárazovým využitím krátkodobé odlehčovací služby – péče o děti.

Nabízíme prvotní informace všem, kteří začínají uvažovat o osvojení či pěstounské péči. Poradenství je bezplatné a může být poskytnuto též anonymně.

Poradenství poskytujeme také příbuzným a přátelům rodin s přijatými dětmi či o náhradní rodinné péči uvažujících.

Osvojitelským a pěstounským rodinám nabízíme také jednorázové zábavné aktivity jako společná návštěva ZOO, výlety, návštěvy kina a podobně dle aktuální nabídky.

Mnoho otazníků a nejistot se v hlavě honí zejména těm, kteří o přijetí dítěte teprve uvažují. Kurz Přípravy budoucích osvojitelů/pěstounů, kterým projdou všichni žadatelé o osvojení nebo pěstounskou péči, na mnohé otázky sice odpoví, ale další spolehlivě vyvolá.

Zatímco si dospělí povídají, děti si mohou hrát v plně vybavené herně MC Rybička a mají tak své rodiče na dosah, kdyby se jim snad zastesklo. V rámci klubu připravujeme také zábavné akce pro celou rodinu a pobyty s programem v Domě rodin Smečno.

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě