Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktuálně není nikdo ze zaměstnanců, ani uživatelů služby umístěn do karantény, nikdo neonemocněl nemocí COVID-19 a u nikoho se neprojevují příznaky.

*               

Jako poskytovatel sociálních služeb pro děti se zdravotním postižením přijímáme níže uvedená opatření k minimalizaci potenciálního šíření a nákazy koronavirem SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění Covid-19.Hlavním cílem opatření je ochrana uživatelů služeb a zaměstnanců společnosti.Opatření přijatá v Kolpingově rodině Smečno:

 

§  Do prostor společnosti vstupujte jen se zakrytým nosem a ústy, dodržujte vzájemný distanc 2m, desinfikujte si ruce

§  Všem zaměstnancům jsou vydávány organizační pokyny obsahující opatření minimalizující možnost nákazy koronavirem a jeho potenciální přenos.

§  Zaměstnanci společnosti, uživatelé služeb a jejich zákonní zástupci jsou povinni informovat příslušné pracovníky o případných příznacích onemocnění koronavirem, případném umístěni do karantény, podezření na nákazu koronavirem - onemocnění nemocí COVID-19.

§  I nadále je minimalizován pohyb osob v prostorách společnosti.

§  Jednání jsou i nadále přednostně prováděná elektronicky nebo telefonicky

§  Jsou odloženy společné aktivity, na kterých se předpokládá účast větší skupiny osob.

§  Je kladen důraz na osobní hygienu všech zaměstnanců a uživatelů v naší péči.

§  Ve zvýšené míře je prováděn úklid a dezinfekce všech prostor, ve kterých jsou poskytovány sociální služby a ve kterých je kancelářské zázemí naší společnosti.

§  Zaměstnanci s příznaky onemocnění COVID-19, nebo se zhoršeným zdravotním stavem s podobnými příznaky zůstávají doma.

§  Požadavky uživatelů služby s příznaky onemocnění COVID-19 nebo zhoršeným zdravotním stavem s podobnými příznaky jsou řešeny individuálně (telefonicky, mailem)- avšak  bez osobního kontaktu.

§  Je kladen důraz na vzájemnou informovanost a individuální řešení jednotlivých případů.

Všechna opatření jsou průběžně upravována tak, aby byla v souladu s aktuálními nařízeními Vlády ČR.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund