Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » SMA / DMD » Dechová rehabilitace

Dechová fyzioterapie pomáhá při:

•      opakovaných zánětech horních cest dýchacích

•      deformitách hrudníku

•      pneumonii (zánět plic)

•      oslabení dýchacích svalů

•      snížení vitální kapacity plic

•      poklesu maximálních nádechových a výdechových tlaků

•      neefektivním kašli

•      zvýšené tvorbě hlenu

Účinky dechové fyzioterapie:

•      zmírnění dechových obtíží - dušnost, kašel

•      snížení tvorby hlenu v dýchacích cestách

•      aktivace dechových svalů

•      ovlivnění dechového stereotypu

•      zlepšení ventilačních parametrů

•      zlepšení pohyblivosti hrudníku

•      zlepšení efektivity kašle

•      zlepšení psychiky

Odborné články, pomůcky, zajímavé prezentace:

•      Přehled dechových pomůcek pro hygienu dýchacích cest pro praxi  (dokument Adobe PDF)Přehled dechových pomůcek pro hygienu dýchacích cest pro praxi – (Medicína pro praxi, 2012)

•      Význam dechové rehabilitace u nemocných se SMA  (dokument Adobe PDF)Význam dechové rehabilitace u nemocných se SMA (Mgr. K.Neumannová,PhD.- odborná asistentka Katedry fyzioterapie, UP Olomouc, 2015)

•       Dechové pomůcky s úhradou zdravotních pojišťoven (dokument Adobe PDF)Dechové pomůcky s úhradou zdravotních pojišťoven (Mgr. Petra Žurková, Klinika nemocí plicních a TBC, MU LF a FN Brno)

•       Kašlací asistent - brožura Linde (dokument Adobe PDF)Kašlací asistent - brožura Linde (Mgr.K.Neumannová,PhD., Ing, J.Nápravník, Mgr.Petra Hlavačková, PhD.)

•        Efektivní dechová rehabilitace- s pomůckami  (dokument Adobe PDF)Efektivní dechová rehabilitace- s pomůckami Threshold 

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund