Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Rodinná poradna » Distančníc konzultace

Distanční konzultace

Distanční konzultace, tj. telefonická, e-mailová, videokonferenční či pomocí funkce chat (IM), je uskutečňovaná na základě níže uvedených pravidel.


Všeobecná pravidla:

1. Osobní setkání je vždy preferovanou cestou konzultace.

2. Posouzení vhodnosti online konzultace je plně v kompetenci poradce RP. Ten posuzuje formu konzultace na základě zakázky klienta a posouzení možných rizik.

Posuzuje se:

a) Technické vybavení na straně klienta

b) Možnost zajištění nerušeného a bezpečného prostředí na straně klienta

c) Zhodnocení zajištění online komunikace s přidruženými institucemi, osobami, pokud to typ konzultace vyžaduje.

d) Na straně poradce se zhodnocuje zkušenost s prací online a také technické dovednosti pro jednotlivé formy online konzultací.

3. Kontrakt se nastavuje na míru distanční práce. Klient je obeznámen se svými právy a s pravidly distančního konzultačního setkání.

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů se předává pomocí naskenovaného podepsaného souhlasu okamžitě po uskutečnění první schůzky. Do doby obdržení naskenovaného souhlasu je klient veden jako anonymní a je veden prozatím pouze pod číslem.

5. Záznamy o distančních konzultacích jsou uchovány na zabezpečeném souboru RP pod heslem poradce.

6. Online konzultace a to i textová (sms, email) je uskutečňována v konkrétní den a čas, tak jako je tomu při konzultacích osobních.

7. Poradce zajišťuje před online konzultací záložní plán pro případné selhání techniky – dva kontakty (ideálně telefon a e-mail) .

8. V případě párových či rodinných konzultací je možná pouze videokonference a to se všemi zainteresovanými osobami.

9. Kniha klientely se vede v Excel formuláři pod heslem, které zná pouze vedoucí RP a poradce RP.

10. Online konzultace může být kdykoliv zrušena ze strany klienta a to bez udání důvodu.

11. Online konzultace mohou být ukončeny ze strany RP Slaný z důvodu opakovaného nedostavení na online sezení, nezavolání na daný čas nebo neodepsání na emailovou či textovou konzultaci ve vymezeném čase od poradce či po dobu jednoho měsíce.


Klienti jsou poučeni při objednání na konzultaci o těchto doporučeních:

a)    Klient si sám zajišťuje soukromé a bezpečné místo na setkání.

b)    Klient dbá na to, že ho druzí nemůžou slyšet a zahlédnout obrazovku nebo displej;

c)     Klient by měl dávat pozor na to, aby nemluvil příliš hlasitě, pokud používá sluchátka;

d)    Klient dbá sám, aby se vyhnul narušení svého soukromí (vymazání historie vyhledávače, emailů, textových zpráv a historie v telefonu)

e)    Nahrávání konzultace není možné

f)      Konzultace není poskytována mimo vyhrazený den a čas. Kontakty na linky, které poskytují nepřetržitou pomoc, mohou být předány.


Technické vybavení KRS:

-        Poradci RP Slaný jsou vybaveni počítačem s webovou kamerou, mobilním telefonem.

-        Pro online konferenční hovory je využíván nástroj SKYPE nebo ZOOM, který poskytuje vysoké zabezpečení.

-        Pro chat konzultace je využíván také nástroj SKYPE nebo ZOOM.

-        Pro emailovou konzultaci poradci využívají svých e-mailových účtů, které mají pod adresou dumrodin.cz a jsou zabezpečeny před vstupem nepovolaným osobám.

 

Kontakty  na poradce:

Mgr. Bc. Klára Kolátorová - 739 339 081, klara.kolatorova@dumrodin.cz
Mgr. Pavel Dosoudil - 777 558 600, rodinna.poradna@dumrodin.cz
Mgr. Pavel Dušánek - 777 558 057, pavel.dusanek@dumrodin.cz

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund