Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

E-learningový kurz má především tu výhodu, že potřebné informace může osoba pečující vstřebávat v tempu, které jí nejlépe vyhovuje a nezvyšuje se tak již enormní zátěž na osoby, které pečují o dítě s postižením. Jednotlivé moduly jsou koncipovány s ohledem jak na problematiku SMA, tak na problematiku podobných typů tělesného postižení. Zde si můžete prohlédnout seznam témat elearningového kurzu
Stránka elearningového kurzu je na adrese: http://elearning.dumrodin.cz.

Návod k používání e-lerningového kurzu (dokument Adobe PDF)Návod k používání e-lerningového kurzu

Pro informace kontaktujte Mgr. Pavla Dušánka

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě