Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Historie poradny

 

 PaedDr. Michael Chytrý při konzultaci v Rodinné poradně SlanýRodinná poradna Slaný vznikla v roce 2002 v návaznosti na rodinné programy Kolpingovy rodiny Smečno na základě častých poptávek po odborném sociálním poradenství z řad klientů Kolpingovy rodiny. U založení stál známý pražský psychoterapeut a odborný supervizor PaedDr. Michael Chytrý, který zde v počátcích působil i jako terapeut. V jeho šlépjejích se drží naši poradci a poradkyně. V současnosti PaedDr. Michal Chytrý působí jako supervizor a odborný garant  naší Rodinné poradny   

Od té doby nabízí ambulantní formou psychologické a sociální poradenství lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Nejčastěji se jedná o narušení vztahů v rodině, manželství, partnerství, rozvodovou a porozvodovou krizovou situaci, osobní vztahové problémy, nepříznivou sociální situaci s dopadem na narušení vztahů v rodině (nezaměstnanost, nemoc, postižení apod.).

V průběhu času došlo k výraznému rozšíření nabídky služeb a základní okruh práce v rodinném a manželském poradenství se rozšířil o rodinnou mediaci a práci s adoptivními a pěstounskými rodinami. Poradna v současné době tedy provozuje sociálně odborné poradenství v jeho komplexní šíři od psychologické pomoci, přes sociálně právní poradenství pomáhající při uplatňování práv jednotlivce, až po osvětovou a přednáškovou činnost.

V lednu 2008 byla otevřena Rodinná poradna Beroun jako detašované pracoviště Rodinné poradny Slaný, která tak chtěla reagovat na zvýšenou potřebu odborného sociálního poradenství v Berouně.

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě